Sách bài tập Hóa học 11 Bài 5: Ammonia. Muối ammonium - Kết nối tri thức

Điều gì xảy ra khi cho dung dịch (NH4)2CO3 tác dụng với HCl và Ba(OH)2? Trong bài tập 5.21 trang 21 của sách bài tập Hóa học lớp 11, chúng ta cần viết phương trình...

Điều gì xảy ra khi cho dung dịch (NH4)2CO3 tác dụng với HCl và Ba(OH)2?

Trong bài tập 5.21 trang 21 của sách bài tập Hóa học lớp 11, chúng ta cần viết phương trình hoá học xảy ra khi cho dung dịch (NH4)2CO3 lần lượt tác dụng với lượng dư các dung dịch HCl và Ba(OH)2.

Tác dụng với HCl:

(NH4)2CO3 + 2HCl -> 2NH4Cl + CO2 + H2O

Tác dụng với Ba(OH)2:

(NH4)2CO3 + Ba(OH)2 -> BaCO3 + 2NH4OH

Phương pháp hoá học phân biệt ba dung dịch: NH4NO3, KNO3, NH4Cl

Trong bài tập 5.21 trang 21 của sách bài tập Hóa học lớp 11, chúng ta cần trình bày phương pháp hoá học phân biệt ba dung dịch NH4NO3, KNO3, NH4Cl.

Để phân biệt ba dung dịch này, chúng ta có thể sử dụng hai dung dịch thuốc thử là NaOH và AgNO3:

 1. Tác dụng với dung dịch NaOH:
 • NH4NO3 + NaOH -> NH3 + NaNO3 + H2O
 • KNO3 + NaOH -> KOH + NaNO3
 • NH4Cl + NaOH -> NH3 + NaCl + H2O

Như vậy, chỉ dung dịch NH4NO3 sẽ tạo ra khí NH3 sau khi tác dụng với NaOH.

 1. Tác dụng với dung dịch AgNO3:
 • NH4NO3 + AgNO3 -> AgCl + NH4NO3
 • KNO3 + AgNO3 -> AgNO3 + KNO3
 • NH4Cl + AgNO3 -> AgCl + NH4NO3

Dung dịch NH4Cl và KNO3 sẽ tạo ra kết tủa AgCl sau khi tác dụng với AgNO3.

Nhờ sự phân biệt này, chúng ta có thể phân biệt được ba dung dịch NH4NO3, KNO3, NH4Cl.

Viết phương trình hoá học xảy ra khi cho dung dịch (NH4)2CO3 tác dụng với lượng dư các dung dịch Viết phương trình hoá học xảy ra khi cho dung dịch (NH4)2CO3 tác dụng với lượng dư các dung dịch

Trên đây là lời giải cho bài 5 Sách bài tập Hóa học 11: Ammonia. Muối ammonium. Ngoài ra, trong sách còn rất nhiều bài giảng thú vị về Hóa học lớp 11. Mời bạn tham khảo thêm:

Sách bài tập Hóa học lớp 11 Kết nối tri thức

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
1