Học thuyết tiến hoá Lamack và Đacuyn: Sự hình thành loài hươu cao cổ

Học thuyết tiến hoá Lamack Lamack, một nhà khoa học nổi tiếng, đưa ra quan điểm về sự hình thành loài hươu cao cổ trong quần thể hươu cổ ngắn. Theo ông, khi môi trường...

Học thuyết tiến hoá Lamack

Lamack, một nhà khoa học nổi tiếng, đưa ra quan điểm về sự hình thành loài hươu cao cổ trong quần thể hươu cổ ngắn. Theo ông, khi môi trường sống thay đổi và thức ăn trở nên khan hiếm, các con hươu cổ ngắn phải vươn cổ để ăn lá cây trên cao. Cổ của chúng dần dần trở nên dài hơn và đặc điểm này được di truyền cho thế hệ tiếp theo thông qua quá trình sinh sản. Như vậy, toàn bộ quần thể hươu cổ ngắn sẽ trở thành hươu cổ dài mà không có cá thể nào bị diệt vong.

Tuy Lamack nhìn nhận sinh giới có sự biến đổi chứ không phải bất biến, nhưng học thuyết này vẫn còn một số khuyết điểm. Ông chưa hiểu rõ cơ chế di truyền và nguyên nhân phát sinh biến dị. Hơn nữa, các sinh vật không chủ động thay đổi tập quán hoạt động của cơ quan, dẫn đến việc nhiều dạng sinh vật bị diệt vong.

Học thuyết tiến hoá Đacuyn

Học thuyết Đacuyn, một quan điểm khác về tiến hoá, cho rằng trong quần thể hươu cổ ngắn lúc đầu đã tồn tại những cá thể có biến dị cổ dài. Khi môi trường thay đổi, những cá thể này có lợi vì có thể ăn lá cây trên cao. Những cá thể có biến dị này sẽ có sức sống và khả năng sinh sản cao hơn, từ đó số lượng hươu cổ dài trong quần thể tăng lên. Trái lại, các cá thể có cổ ngắn do thiếu thức ăn sẽ bị đào thải. Cuối cùng, toàn bộ quần thể hươu cổ ngắn ban đầu sẽ trở thành quần thể hươu cổ dài.

Học thuyết Đacuyn có ưu điểm là phát hiện cơ chế hình thành loài là do chọn lọc tự nhiên. Khi môi trường thay đổi, chọn lọc tự nhiên sẽ giúp chọn ra những dạng sinh vật thích nghi tốt hơn với môi trường sống. Tuy nhiên, cũng tương tự như Lamack, Đacuyn chưa giải thích được cơ chế di truyền và nguyên nhân phát sinh biến dị.

Hình ảnh minh họa

Lý thuyết Sinh học 12 Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn Hình 1: Học thuyết Sinh học 12 Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn (hay, ngắn gọn)

Lý thuyết Sinh học 12 Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn Hình 2: Cơ chế hình thành loài hươu cao cổ theo Lamac và Đacuyn

Trên đây là hai học thuyết về tiến hoá Lamack và Đacuyn, mỗi học thuyết có những quan điểm riêng về sự hình thành loài hươu cao cổ. Dù còn khuyết điểm, nhưng những ý tưởng này đã đóng góp vào việc hiểu rõ hơn về quá trình tiến hoá và sự thích nghi của các loài sinh vật.

1