Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa kì 1: 110 đề đáp án năm 2023

Trong quá trình học Tiếng Anh, việc ôn tập và làm đề thi là rất quan trọng. Để giúp các bạn học sinh lớp 4 chuẩn bị tốt cho kỳ thi giữa kì 1, chúng...

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa kì 1

Trong quá trình học Tiếng Anh, việc ôn tập và làm đề thi là rất quan trọng. Để giúp các bạn học sinh lớp 4 chuẩn bị tốt cho kỳ thi giữa kì 1, chúng tôi đã biên soạn bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa kì 1 gồm 110 đề đáp án năm 2023. Bộ đề này giúp các bạn nắm vững kiến thức đã học và làm quen với cấu trúc đề thi.

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa kì 1

Đây là bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất. Các đề thi trong bộ đề này được thiết kế theo đúng chương trình học, giúp các con nắm vững kiến thức đã học và làm quen với cấu trúc đề thi.

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa học kì 1 năm 2023 có ma trận

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa kì 1

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa học kì 1 năm 2023 có ma trận, gồm 15 đề. Các đề thi trong bộ đề này được thiết kế để kiểm tra toàn diện kiến thức Tiếng Anh của học sinh lớp 4.

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa kì 1 năm 2023

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa kì 1

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa kì 1 năm 2023 gồm 15 đề. Các đề thi trong bộ đề này giúp học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học trong suốt kì 1.

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa học kì 1 năm 2023 có đáp án

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa kì 1

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa học kì 1 năm 2023 có đáp án, gồm 5 đề thi. Đề thi này giúp các con kiểm tra kiến thức đã học và tự đánh giá trình độ của mình.

Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 có đáp án

Bộ đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 có đáp án, gồm 5 đề thi. Đề thi này giúp học sinh ôn tập và chuẩn bị tốt cho kỳ thi giữa kì 1.

Để tải và in bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa kì 1 năm 2023, hãy truy cập Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa kì 1.

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Cuối kì 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Cuối kì 1

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 Cuối kì 1, gồm 15 đề thi, giúp học sinh ôn tập và củng cố kiến thức đã học trong suốt kì 1.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Cuối kì 1

Bộ đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 4 có đáp án, gồm 5 đề thi. Đề thi này giúp học sinh tự kiểm tra và củng cố kiến thức đã học trong suốt kì 1.

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa kì 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa kì 2

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa kì 2 gồm 15 đề thi, giúp học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức đã học trong suốt kì 2.

Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa kì 2

Bộ đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 4 có đáp án, gồm 5 đề thi. Đề thi này giúp học sinh ôn tập và chuẩn bị tốt cho kỳ thi giữa kì 2.

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Cuối kì 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Cuối kì 2

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 Cuối kì 2 gồm 15 đề thi, giúp học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức đã học trong suốt kì 2.

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Cuối kì 2

Bộ đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 4 có đáp án, gồm 5 đề thi. Đề thi này giúp học sinh củng cố kiến thức đã học và tự đánh giá trình độ của mình.

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 năm 2023

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 gồm 60 đề thi, giúp học sinh ôn tập và củng cố lại toàn bộ kiến thức đã học trong năm học.

Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 có đáp án

Bộ đề thi này gồm top 10 đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 có đáp án, được lựa chọn từ các đề thi có độ khó tăng dần, nhằm giúp học sinh ôn tập và chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối kì.

Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 có đáp án

Bộ đề thi này gồm top 10 đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 có đáp án, được lựa chọn từ các đề thi có độ khó tăng dần, nhằm giúp học sinh ôn tập và chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối kì.

Để tải và in bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 và top 10 đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 và 2 có đáp án, hãy truy cập Đề thi Tiếng Anh lớp 4 năm 2023.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ..

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Với chất lượng đề thi giữa học kì 1 lớp 4 năm 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo cam kết mang đến cho học sinh những bài thi chất lượng, giúp các bạn nắm vững kiến thức và tự tin làm bài thi.

Đề thi chất lượng Học kì 1

Đề thi chất lượng Học kì 1

Bộ đề thi chất lượng Học kì 1 giúp học sinh lớp 4 ôn tập và củng cố lại kiến thức đã học trong suốt kỳ 1. Các đề thi trong bộ đề này được thiết kế để kiểm tra toàn diện kiến thức của học sinh lớp 4.

Năm học 2023 - 2024

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Năm học 2023-2024 đang diễn ra, hãy chuẩn bị tốt cho kỳ thi Tiếng Anh lớp 4 Cuối kì 1 để có kết quả tốt nhất.

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Bài thi Tiếng Anh lớp 4

Bài thi môn Tiếng Anh lớp 4 cuối kì 1 có thời gian làm bài là 45 phút. Đề thi bao gồm các phần từ vựng, ngữ pháp và đọc hiểu, giúp học sinh ôn tập toàn diện kiến thức đã học trong suốt kì 1.

Thời gian làm bài: 45 phút

Thời gian làm bài: 45 phút

Thời gian làm bài cho bài thi Tiếng Anh lớp 4 là 45 phút. Hãy chú ý quản lý thời gian để hoàn thành bài thi một cách hiệu quả.

Exercise 1: Chọn từ khác loại

 1. B. Sunday
 2. A. school
 3. C. Australia
 4. D. cook

Exercise 2: Chọn đáp án đúng

 1. C. goes
 2. A. have
 3. A. play
 4. A. do
 5. C. skating
 6. C. watches

Exercise 3: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

 1. My brother can jump very high.
 2. What subject does he have today?
 3. When do we have Math?
 4. I go to primary school from Monday to Friday.

Exercise 4: Gạch chân và sửa lỗi sai trong mỗi câu sau

 1. He can play the piano.
 2. Where do you come from?
 3. It is on the fifth of April.
 4. Do you have History on Thursday?

Exercise 5: Dịch các câu sang tiếng Anh

 1. She is a student.
 2. He is from the United States.
 3. Thank you very much.
 4. What day is it today?

Hy vọng rằng bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 này sẽ giúp các bạn học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi giữa kì 1 và cuối kì 1. Hãy ôn tập thường xuyên và làm các bài tập để nắm vững kiến thức. Chúc các bạn thành công!

1