Xem thêm

Kiến thức trọng tâm Sinh học 12 Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể

Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc di truyền của quần thể. Điều này là rất quan trọng trong việc hiểu cách di truyền thông qua các thế hệ và...

Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc di truyền của quần thể. Điều này là rất quan trọng trong việc hiểu cách di truyền thông qua các thế hệ và những đặc điểm độc đáo của quần thể.

A. Lý thuyết bài học

I. Các đặc trưng di truyền của quần thể

 1. Khái niệm quần thể:
 • Quần thể là một tập hợp các cá thể cùng loài, chung sống trong một khoảng không gian xác định, tồn tại qua thời gian nhất định, giao phối với nhau sinh ra thế hệ sau (quần thể giao phối).
 1. Tần số tương đối của các alen và kiểu gen:
 • Mỗi quần thể được đặc trưng bằng một vốn gen nhất định.
 • Vốn gen là toàn bộ các alen của tất cả các gen trong quần thể ở thời điểm nhất định.
 • Vốn gen thể hiện qua tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể:
  • Tần số alen của 1 gen được tính bằng tỉ lệ giữa số alen đó trên tổng số alen của các loại alen khác nhau của gen đó trong quần thể tại một thời điểm xác định.
  • Tần số tương đối của một kiểu gen được xác định bằng tỉ số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số cá thể trong quần thể.

II. Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn và giao phối gần

 1. Quần thể tự thụ phấn:
 • Thành phần kiểu gen của quần thể tự thụ phấn thay đổi theo hướng giảm dần tần số kiểu gen dị hợp tử và tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp.
 • Công thức tổng quát: QT: xAA + yAa + zaa = 1
 • Trong đó: x, y, z lần lượt là tần số của các kiểu gen: AA, Aa, aa.
 • Nếu quần thể trên tự thụ phấn qua n thế hệ thì:
  • Tần số của alen AA: x + (y - y(1/2)^n )/2
  • Tần số của kiểu gen Aa: (1/2)^n.y
  • Tần số của kiểu gen aa: z + (y - y(1/2)^n )/2
 1. Quần thể giao phối gần:
 • Ở các loài động vật, hiện tượng cá thể có cùng quan hệ huyết thống giao phối với nhau thì gọi là giao phối gần (giao phối cận huyết).
 • Qua các thế hệ giao phối gần, tần số kiểu gen dị hợp giảm dần và tần số kiểu gen đồng hợp tăng dần.

C. Giải bài tập sgk

Trong phần này, chúng ta sẽ giải các bài tập trong sách giáo trình để hiểu rõ hơn về nội dung đã học.

 1. Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 16 trang 68 ngắn nhất: Quần thể là gì?
 2. Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 16 trang 69 ngắn nhất: Giả sử ta có một quần thể cây đậu Hà Lan gồm toàn cây dị hợp tử Aa. Xác định thành phần kiểu gen của quần thể qua các thế hệ tự thụ phấn bằng cách điền tiếp số liệu vào bảng 16.
 3. Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 16 trang 70 ngắn nhất: Tại sao Luật Hôn nhân và gia đình lại cấm không cho người có họ hàng gần (trong vòng 3 đời) kết hôn với nhau?
 4. Câu 1 trang 70 Sinh học 12 ngắn nhất: Các quần thể cùng loài thường khác biệt nhau về những đặc điểm di truyền nào?
 5. Câu 2 trang 70 Sinh học 12 ngắn nhất: Tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể cây tự thụ phấn và quần thể động vật giao phối gần sẽ thay đổi như thế nào qua các thế hệ?
 6. Câu 3 trang 70 Sinh học 12 ngắn nhất: Tại sao các nhà chọn giống thường gặp rất nhiều trở ngại trong việc duy trì các dòng thuần chủng?
 7. Câu 4 trang 70 Sinh học 12 ngắn nhất: Một quần thể khởi đầu có tần số kiểu gen dị hợp tử Aa là 0,40. Sau 2 thế hệ tự thụ phấn thì tần số kiểu gen dị hợp tử trong quần thể sẽ là bao nhiêu?

Đây chỉ là một phần nhỏ trong kiến thức của môn Sinh học lớp 12. Hãy tiếp tục học và khám phá các bài học khác của chúng ta. Chúc bạn may mắn trong việc nắm vững kiến thức và chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021!

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
1