Xem thêm

Bộ Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 năm 2023 có đáp án (10 đề): Những bài kiểm tra để học tốt Tiếng Anh lớp 4

Bên cạnh việc tham gia lớp học và nắm vững kiến thức, việc ôn tập và kiểm tra là một phần quan trọng để học tốt Tiếng Anh lớp 4. Dưới đây là danh sách...

Bên cạnh việc tham gia lớp học và nắm vững kiến thức, việc ôn tập và kiểm tra là một phần quan trọng để học tốt Tiếng Anh lớp 4. Dưới đây là danh sách Bộ Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 năm 2023 có đáp án (10 đề) bao gồm các bài kiểm tra giữa kì và cuối kì. Bạn có thể theo dõi từng đề kiểm tra và xem phần đáp án tương ứng.

Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 có đáp án (5 đề)

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 có đáp án (5 đề)

Những đề thi này được biên soạn bởi Phòng Giáo dục và Đào tạo và nhằm kiểm tra chất lượng học tập của học sinh lớp 4. Đề thi được thiết kế trong thời gian 45 phút và bao gồm nhiều bài tập khác nhau như Chọn từ khác loại, Chọn đáp án đúng, Hoàn thành đoạn hội thoại, Đọc và viết T/F, Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh.

Để tiện cho việc ôn tập, mỗi bài tập đều có đáp án đi kèm. Bạn có thể thử sức với những bài tập này để nắm vững kiến thức và chuẩn bị tốt cho kỳ thi học kì 1 năm 2023.

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Đáp án & Thang điểm: Các câu hỏi và đáp án phía dưới chỉ dùng để minh họa.

Exercise 1: Chọn từ khác loại

 1. A. yesterday B. went C. had D. got
 2. A. collect B. read C. do D. like
 3. A. Art B. Music C. subject D. History
 4. A. blue B. puppet C. purple D. red

Exercise 2: Dựa vào tranh để hoàn thành các câu sau

 1. She is writing a dictation.
 2. Women’s day is in March.
 3. I have English today.
 4. They went for a walk yesterday.

Exercise 3: Chọn từ thích hợp trong hộp thoại để điền vào chỗ trống

 1. happy 2. England 3. club 4. friend

This is my new friend. Her name is Linda. She is from England. She can sing many Vietnamese songs. In her free time, she goes to music club. She is happy there.

Exercise 4: Tìm lỗi sai trong các câu sau và sửa lại cho đúng

 1. She doesn’t like playing badminton.
 2. Sandy is a pupil at Hong Bang primary school.
 3. We have English on Friday.
 4. My birthday is on the twentieth of December.

Exercise 5: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

 1. I want to fly a kite.
 2. They went to school yesterday.
 3. When is your birthday?
 4. He can jump high but cannot run fast.
 5. Tom has PE on Monday.
 6. What are they doing?

Đây chỉ là một trong số những Bộ Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 năm 2023 có đáp án (10 đề) mà bạn có thể tìm hiểu và ôn tập. Để đạt kết quả tốt trong môn học này, đề thi là một công cụ quan trọng giúp bạn nắm vững kiến thức và củng cố kỹ năng. Chúc bạn ôn tập tốt và đạt được thành tích cao trong kỳ thi sắp tới.

Đáp án và thang điểm chi tiết có thể được tìm thấy trong đề thi gốc.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ....."

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Đừng quên săn sale shopee Tết với những ưu đãi hấp dẫn như đồ dùng học tập giá rẻ, sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai, Tsubaki 199k/3 chai, L'Oreal mua 1 tặng 3.

1