Lý thuyết Tin học 7: Tìm hiểu về Excel và các thành phần chính trên trang tính

Bạn đã từng nghe đến Excel và muốn hiểu về nó? Bạn đang tìm kiếm những kiến thức cơ bản về các thành phần trên trang tính? Đừng lo, trong bài viết này, chúng ta...

Bạn đã từng nghe đến Excel và muốn hiểu về nó? Bạn đang tìm kiếm những kiến thức cơ bản về các thành phần trên trang tính? Đừng lo, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Excel và tìm hiểu về những thành phần quan trọng trên trang tính.

Lợi ích của việc sử dụng chương trình bảng tính

Excel là một phần mềm giúp bạn ghi lại và hiển thị thông tin dưới dạng bảng. Nó cho phép bạn thực hiện các tính toán phức tạp và biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ. Điều đó có nghĩa là bạn có thể:

 • Trình bày thông tin một cách dễ hiểu, so sánh và sắp xếp.
 • Thực hiện các tính toán phổ biến như tính tổng, trung bình, và nhiều hơn nữa.
 • Vẽ biểu đồ minh họa dựa trên dữ liệu của bạn.

Các thành phần chính trên trang tính

1. Bảng tính

Một bảng tính là một tập tin chứa nhiều trang tính. Mỗi bảng tính mới thường bao gồm ba trang tính trống, được gọi là "sheet1", "sheet2", và "sheet3". Bạn có thể chọn một trang tính nào đó bằng cách nhấp chuột vào tên trang tính tương ứng.

Lý thuyết Tin học 7 Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

2. Các thành phần trên trang tính

 • Hàng: Được đánh số từ 1, 2, 3...
 • Cột: Được ký hiệu là A, B, C...
 • Ô tính: Là ô chữ nhật giao giữa một cột và một hàng, có chứa dữ liệu hoặc công thức.
 • Hộp tên: Ô bên trái thanh công thức, hiển thị địa chỉ ô đang được trỏ tới.
 • Khối: Là một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Mỗi khối có địa chỉ riêng của mình. Ví dụ: C2:D3, A1:B3...

Lý thuyết Tin học 7 Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

3. Các loại dữ liệu có thể nhập vào ô tính

 • Dữ liệu số: Bao gồm các số từ 0 đến 9, dấu + và - để thể hiện số dương và số âm, dấu % để thể hiện tỉ lệ. Dữ liệu số có thể là số nguyên hoặc thập phân (có dấu chấm).

Ví dụ: 120, +22, -150, 12.2

 • Dữ liệu ký tự: Bao gồm các chữ cái từ A đến Z, các chữ số từ 0 đến 9, và các ký hiệu như <, >, *, /...

4. Chọn các đối tượng trên trang tính

 • Chọn một ô: Di chuyển con trỏ chuột tới ô đó và nhấp đúp chuột.
 • Chọn một hàng: Chọn tên hàng và nhấp đúp chuột.
 • Chọn một cột: Chọn tên cột và nhấp đúp chuột.
 • Chọn một khối: Kéo chuột từ ô góc trên bên trái đến ô góc dưới bên phải.

Lý thuyết Tin học 7 Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

Đó là một số kiến thức cơ bản về Excel và các thành phần trên trang tính. Hy vọng rằng bạn đã hiểu rõ hơn về cách sử dụng chương trình bảng tính và các thành phần quan trọng trên trang tính.

1