Khám phá các trình độ chuyên môn và vai trò của điều dưỡng trong ngành y tế

Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến nghề điều dưỡng, một ngành nghề quan trọng trong hệ thống y tế. Nhưng bạn có biết rằng trong ngành này cũng có nhiều cấp độ chuyên môn...

Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến nghề điều dưỡng, một ngành nghề quan trọng trong hệ thống y tế. Nhưng bạn có biết rằng trong ngành này cũng có nhiều cấp độ chuyên môn và vai trò khác nhau? Hãy cùng tìm hiểu về chúng để hiểu rõ hơn về ngành điều dưỡng.

Đào tạo chuyên ngành điều dưỡng

Trong các nước có hệ thống y tế phát triển như Mỹ, Anh, Úc, Singapore,... ngành điều dưỡng được đào tạo với nhiều trình độ chuyên môn khác nhau. Các trình độ này bao gồm:

  1. Diploma: Tương đương với trung học điều dưỡng.
  2. ADN (Associate Degree in Nursing): Tương đương với cao đẳng điều dưỡng.
  3. BSN (Bachelor of Science in Nursing): Tương đương với cử nhân điều dưỡng.
  4. MSN (Master of Science in Nursing): Tương đương với thạc sĩ điều dưỡng.
  5. Doctorate (Doctor of nursing): Tương đương với tiến sĩ điều dưỡng.

Vai trò của điều dưỡng

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, những người điều dưỡng sẽ được cấp giấy phép hành nghề chính thức. Vị trí và vai trò của họ sẽ phụ thuộc vào trình độ đào tạo của họ.

Ví dụ, những điều dưỡng có trình độ thạc sĩ sẽ được phân công làm điều dưỡng trưởng khoa lâm sàng, trong khi những điều dưỡng có trình độ cao đẳng sẽ trực tiếp chăm sóc người bệnh. Ngoài ra, có thể học thêm để trở thành điều dưỡng chuyên sâu, được gọi là điều dưỡng APRN (Advanced Practice Registered Nurse). Các loại hình chính của điều dưỡng APRN bao gồm:

  1. Nhóm điều dưỡng chuyên khoa lâm sàng (Clinical Nurse Specialists - CNSs).
  2. Nhóm điều dưỡng gây mê (Certified registered nurse anesthetists - CRNAs).
  3. Nhóm điều dưỡng hộ sinh (Certified nurse midwives - CNMs).
  4. Nhóm điều dưỡng điều trị (Nurse practitioners - NPs).

Mỗi nhóm đều có vai trò và chức năng riêng trong việc phát triển các kỹ thuật chuyên sâu của các bệnh viện. Đặc biệt, nhóm điều dưỡng điều trị NPs có thể tham gia chăm sóc sức khoẻ ban đầu, kê đơn thuốc và làm công tác dự phòng tại các phòng khám hoặc bệnh viện.

Điều dưỡng LPN

Ngoài các điều dưỡng RN, có một loại hình khác được gọi là điều dưỡng LPN (Licensed Practice Nurring). Đây tương đương với điều dưỡng sơ cấp và chỉ đòi hỏi qua lớp đào tạo căn bản trong khoảng 1 năm tại các bệnh viện. Người điều dưỡng LPN không đủ điều kiện để lấy giấy phép hành nghề RN, thay vào đó chỉ nhận được chứng nhận hoàn thành khóa học. Vai trò của điều dưỡng LPN là phụ tá cho điều dưỡng RN trong các công việc không đòi hỏi chuyên môn sâu như theo dõi, chuyển người bệnh và vệ sinh cá nhân.

Kết luận

Tổng kết lại, trong ngành y tế, các bệnh viện đều có nhiều loại hình điều dưỡng để đảm trách các chức năng và nhiệm vụ khác nhau, tùy thuộc vào trình độ đào tạo. Tất cả đều phải vượt qua kỳ thi quốc gia để có giấy phép hành nghề RN, trừ loại điều dưỡng LPN không đủ điều kiện và chỉ nhận được chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học tại bệnh viện.

Theo Sở Y tế TP.HCM

5 mức khác nhau về trình độ điều dưỡng được đào tạo chính thức tại các nước có hệ thống y tế phát triển trong khu vực 5 mức khác nhau về trình độ điều dưỡng được đào tạo chính thức tại các nước có hệ thống y tế phát triển trong khu vực

Đồng phục điều dưỡng Đồng phục điều dưỡng

1