Bạn đã biết cách sử dụng dấu phẩy trong tiếng Anh chưa?

Trước khi tìm hiểu về cách sử dụng dấu phẩy trong tiếng Anh, chúng ta cần làm rõ khái niệm về mệnh đề độc lập và mệnh đề phụ thuộc đã. 1. Mệnh đề độc...

Trước khi tìm hiểu về cách sử dụng dấu phẩy trong tiếng Anh, chúng ta cần làm rõ khái niệm về mệnh đề độc lập và mệnh đề phụ thuộc đã.

1. Mệnh đề độc lập và mệnh đề phụ thuộc

Mệnh đề độc lập (independent clause) là mệnh đề mà ý nghĩa của nó không phụ thuộc vào một mệnh đề khác trong cùng một câu. Mệnh đề này có thể tồn tại một mình và trở thành một câu hoàn chỉnh. Ví dụ: "Trời ngừng mưa."

Mệnh đề phụ thuộc (dependent clause) là mệnh đề không thể tồn tại một mình để trở thành một câu hoàn chỉnh. Nó luôn phải đi với một mệnh đề độc lập để tạo thành một câu có ý nghĩa. Thường thì những mệnh đề phụ thuộc này sẽ bắt đầu bằng các liên từ hay giới từ như "sau khi", "nếu", "khi", "cho dù". Ví dụ: "Sau khi trời ngừng mưa." Trong ví dụ này, cần thêm thông tin để hiểu hết ý nghĩa của câu nói - "Sau khi trời ngừng mưa, điều gì đã xảy ra?"

Các mệnh đề độc lập có thể kết hợp lại với nhau để tạo thành câu ghép (compound sentences), và chúng cũng có thể kết hợp với mệnh đề phụ thuộc để tạo thành câu phức (complex sentences). Những trường hợp như vậy luôn cần sự có mặt của dấu phẩy. Vậy dấu phẩy được sử dụng như thế nào? Hãy đọc tiếp để cùng tìm ra câu trả lời nhé!

Sử dụng dấu phẩy lúc nào? Sử dụng dấu phẩy lúc nào?

2. Sử dụng dấu phẩy trong tiếng Anh

2.1. Sử dụng dấu phẩy trước liên từ để nối hai mệnh đề độc lập

Ví dụ: "Tôi đi mua sắm, và tôi gặp John." Cả hai mệnh đề trong ví dụ trên đều là những mệnh đề độc lập. Liên từ được sử dụng ở đây là "và". Trường hợp này chúng ta cần một dấu phẩy trước "và". Nếu chúng ta bỏ "tôi" ở mệnh đề thứ hai đi thì đây không còn là một mệnh đề nữa. Lúc này dấu phẩy không còn cần thiết: "Tôi đi mua sắm, gặp John."

2.2. Sử dụng dấu phẩy ngay sau một mệnh đề phụ thuộc đứng đầu câu

Ví dụ: "Khi tôi đi mua sắm, tôi gặp John." "Khi tôi đi mua sắm" là một mệnh đề phụ thuộc, và mệnh đề này đứng đầu câu. Do đó chúng ta cần dùng dấu phẩy để phân cách nó với mệnh đề độc lập phía sau "tôi gặp John". Tuy nhiên nếu mệnh đề phụ thuộc đứng cuối câu thì không cần sử dụng dấu phẩy. Ví dụ: "Tôi gặp John khi đi mua sắm."

2.3. Sử dụng dấu phẩy để phân cách đồng vị của một từ hoặc cụm từ trong câu

Ví dụ: "Trong khi đi mua sắm, tôi gặp John, giáo viên tiếng Anh của tôi." Đồng vị là một danh từ hay cụm danh từ đặt liền theo sau để giải thích danh từ phía trước hoặc là từ đồng nghĩa với nó. "Giáo viên tiếng Anh của tôi" là một đồng vị của "John", được thêm vào để giải thích cho người nghe biết "John" là ai. Và cần ghi nhớ, đồng vị là từ/cụm từ không giữ vai trò thiết yếu đối với ý nghĩa của câu. Chúng ta hoàn toàn có thể loại bỏ nó mà câu vẫn giữ được nguyên ý nghĩa cơ bản ban đầu.

2.4. Sử dụng dấu phẩy để tách 3 hay nhiều từ/cụm từ/mệnh đề trong một câu dài (câu liệt kê)

Ví dụ: "Trong khi đi mua sắm, tôi gặp John, Tina, và Martin." Trong một câu liệt kê, chúng ta cần dùng dấu phẩy để phân cách các danh từ/cụm từ trong phần liệt kê đó (John, Tina, và Martin).

2.5. Sử dụng dấu phẩy sau trạng từ đứng đầu câu

Ví dụ: "Cuối cùng, trời ngừng mưa." "Ngạc nhiên thay, tôi gặp John khi đi mua sắm." Bạn hẳn đã từng bắt gặp những trạng từ đuôi "ly" đứng ở đầu câu như "buồn rầu, may mắn, không may, tổng quát....". Đây là những trạng từ chỉ cách thức, và chúng được phân tách với phần còn lại của câu bằng dấu phẩy.

2.6. Sử dụng dấu phẩy sau các từ nối "vì vậy, tuy nhiên,..."

Một số từ nối đòi hỏi phải có dấu phẩy trước và ngay sau chúng, chẳng hạn như "vì vậy, tuy nhiên, tuy nhiên, tuy nhiên, giữa hai (hai) tay, nếu không,..." Ví dụ: "Đó là, tuy nhiên, chủ đề thú vị để chúng ta thảo luận." "Mặt khác, tôi nghĩ Internet mang đến rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên, cũng có nhiều nhược điểm của Internet mà chúng ta phải tính đến."

2.7. Sử dụng dấu phẩy để phân biệt một trích dẫn trong cả một câu

Tuỳ vào vị trí của câu trích dẫn mà dấu phẩy có thể ở trước hoặc sau câu trích dẫn đó. Ví dụ: "Mẹ anh ấy hỏi: 'Hôm qua khi gọi anh ấy, anh đang làm gì?'" "Anh ấy nói: 'Tôi đang đi mua sắm với John.'"

2.9. Sử dụng dấu phẩy để phân cách các phần của một địa chỉ hay thời gian

Ví dụ: "Tôi sinh ra ở Hoàng Mai, Hà Nội." "Tôi sinh ra vào ngày 25 tháng 3 năm 1990."

2.10. Sử dụng dấu phẩy trước và sau tên của một người được chỉ đích danh

Ví dụ: "Tina, đã làm xong bài tập chưa?" "Bạn có thể giúp tôi làm bài tập được không, Peter?"

2.11. Sử dụng dấu phẩy trong câu hỏi đuôi

Ví dụ: "Hôm qua bạn đi mua sắm, phải không?" "Họ là bạn của bạn, phải không?"

2.12. Sử dụng dấu phẩy để tách hai phần đối lập trong một câu

Ví dụ: "Đây là quyển sách của tôi, không phải của bạn."

Những quy tắc trên giúp bạn hiểu cách sử dụng dấu phẩy trong tiếng Anh một cách chính xác. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều quy tắc khác liên quan đến dấu câu cần được tìm hiểu. Để viết một bài viết chuyên nghiệp và dễ hiểu cho độc giả, hãy ghi nhớ những quy tắc đã được chia sẻ ở trên và thảo luận thêm với bạn đọc về sự khác biệt giữa việc sử dụng dấu phẩy trong tiếng Anh và tiếng Việt.

1