Bài tập will và be going to (thì tương lai gần) có đáp án

Will và Be going to là hai cấu trúc của thì tương lai dễ gây nhầm lẫn nhất trong quá trình làm bài tập. Vì thế, bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn bài...

Will và Be going to là hai cấu trúc của thì tương lai dễ gây nhầm lẫn nhất trong quá trình làm bài tập. Vì thế, bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn bài tập will và be going to để thực hành nâng cao kiến thức tại lớp hoặc thực hành ngay tại nhà. Hãy cùng theo dõi bài viết và thực hành ngay trong phần dưới đây nhé!

Bài tập will và be going to Hình ảnh minh họa

BÀI TẬP WILL BE GOING TO

LÝ THUYẾT THÌ TƯƠNG LAI GẦN

A. WILL

(+) S + Will + Vinf + O…

(-) S + Won’t + Vinf + O…

(?) Will + S + Vinf + O…?

I/We có thể đi với shall thay thế will

Ví dụ: I will come here again. (Tôi sẽ đến đây một lần nữa)

Cách dùng:

 • Will dùng để diễn tả hành động, sự việc có thể xảy ra trong tương lai. Ví dụ: An will complete this new project next week. (An sẽ hoàn thành dự án mới này vào tuần tới)

  • Hành động ‘hoàn thành dự án mới’ có thể xảy ra vào thời điểm trong tương lai ‘tuần tới’. Vì vậy, ta dùng will để diễn tả.
 • Immediately action: một hành động quyết định ngay trong lúc nói thì sử dụng will. Ví dụ: Her father is calling her and she will come right now. (Bố cô ấy đang gọi điện và cô ấy sẽ đến ngay bây giờ)

  • Khi cô ấy ‘đang nghe điện thoại’ thì hành động ‘sẽ đến’ cũng được quyết định ngay lúc đó thì ta dùng will.

B. BE GOING TO

(+) S + Tobe going to + Vinf + O…

(-) S + Tobe not + going to + Vinf + O…

(?) Tobe + S + going to + Vinf + O…?

Ví dụ: Duy is going to go to work. (Duy sẽ đi làm)

Cách dùng:

 • Be going to dùng để chỉ hành động, sự việc chắc chắn diễn ra trong tương lai gần. Ví dụ: I am going to visit her tonight. (Tôi sẽ đến thăm cô ấy tối nay)

  • Việc ‘sẽ đến thăm’ chắc chắn xảy ra trong thời gian ở tương lai ‘tối nay’ nên be going to được dùng để nói về hành động này.
 • Nếu có kế hoạch hay ý định đã được định sẵn và chắc chắn xảy ra trong tương lai thì sử dụng be going to. Ví dụ: Huy is going to clean his house at 7 p.m tomorrow. (Huy sẽ dọn dẹp nhà cửa vào lúc 7 giờ tối mai)

BÀI TẬP TỔNG HỢP

Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc trong phần bên dưới.

 1. Tam (do) ____ that exercise at 8 p.m tomorrow.
 2. Linda (go) ___ to school early.
 3. I think they (marry) __ next year.
 4. A: Go and tidy your bedroom. B: I (not/do) __ it.
 5. A: Why don’t we meet for office on Monday afternoon? B: Sorry. I can’t. I (see) ____ the doctor then.
 6. ‘My best friend had an accident yesterday’. Oh! I see I (visit) ___ her.
 7. They (stay) _____ here until he answers them.
 8. She’s sure that her boss (understand) __ her problem.
 9. Don’t worry! I (drive) _____ carefully.
 10. He (talk) __ to her. Very soon she (talk) __ to her.

Bài 2: Tìm và sửa lỗi sai (nếu có)

 1. Binh is having the salad and the chicken now.
 2. Son isn’t playing the piano tonight.
 3. S: There’s no coffee left. P: Oh! I get some from the shop.
 4. Are you going to walking home tonight?
 5. The concern is going to finishing early tomorrow evening.

Bài 3: Hoàn thành các câu sau và chia động từ thích hợp

 1. Where are you going to go for dinner?
 2. What are you going to drink?
 3. When will Begin be famous?
 4. I think I’ll get a taxi because I’m very tired now.
 5. The painter isn’t going to paint the white wall.
 6. You are going to see the new movie at the theater I saw last week.
 7. Is Lan going to take part in the contest?
 8. My sister has forgotten phoning me. She will do it immediately.

Chúc các bạn thực hành tiếng Anh thật tốt!

Bài Tập Ngoại Ngữ:

 • Các tính từ đuôi ing và ed và bài tập thực hành
 • Tổng hợp bài tập danh từ đếm được và không đếm được cơ bản
 • Bài tập a an the (mạo từ) có giải thích đáp án
 • Bài tập câu ước với Wish dành cho lớp 9
 • bài tập thì tương lai hoàn thành và TL hoàn thành tiếp diễn
 • Tổng hợp bài tập so sánh hơn và so sánh nhất (có đáp án)
 • bài tập về to v và ving có đáp án trong Tiếng Anh
1