Bài tập viết lại câu so sánh - Chìa khóa thành công trong các kỳ thi tiếng Anh

Ẩn sâu trong các đề thi tiếng Anh, câu so sánh là một trong những ngữ pháp quan trọng cần được quan tâm. Viết lại câu so sánh là một dạng bài tập khác thường,...

Ẩn sâu trong các đề thi tiếng Anh, câu so sánh là một trong những ngữ pháp quan trọng cần được quan tâm. Viết lại câu so sánh là một dạng bài tập khác thường, đòi hỏi sự chăm chỉ rèn luyện và nắm vững kiến thức. Vì vậy, bài viết này sẽ giúp bạn nắm rõ kiến thức, hiểu và làm được dạng bài này. Hãy cùng điểm qua những điều cần biết về viết lại câu so sánh và hoàn thành bài tập dưới đây cùng nhau!

Lý thuyết câu so sánh

Cấu trúc câu so sánh bằng:

Cấu trúc khẳng định: S + V + bằng + tính từ/trạng từ + như + danh từ/đại từ.

Cấu trúc phủ định: S + V + không + bằng + tính từ/trạng từ + như + danh từ/đại từ.

Ngoài ra, ta có thể sử dụng cấu trúc: S + V + giống như + danh từ + như + danh từ/đại từ.

Chú ý: Trong một số câu, ta có thể chuyển từ cấu trúc "như... như" sang "giống như" và ngược lại.

Ví dụ: Nhà cô ấy to bằng nhà tôi (Her house is as big as my house).

Chuyển thành: Nhà cô ấy có kích cỡ giống như nhà tôi (Her house is the same size as my house).

Cấu trúc câu so sánh hơn:

Tính từ/Trạng từ ngắn: S + V + tính từ/trạng từ + hơn + danh từ/đại từ.

Tính từ/Trạng từ dài: S + V + nhiều hơn + tính từ/trạng từ + hơn + danh từ/đại từ.

Cấu trúc câu so sánh nhất:

Tính từ/Trạng từ ngắn: S + V + nhất + tính từ/trạng từ + danh từ/đại từ.

Tính từ/Trạng từ dài: S + V + nhất + tính từ/trạng từ + danh từ/đại từ.

Chú ý: Trong một số trường hợp, ta có thể chuyển từ câu so sánh hơn sang câu so sánh nhất.

Ví dụ: Bộ phim này thú vị hơn bộ phim đó (This film is more interesting than that one).

Chuyển thành: Bộ phim này thú vị nhất (The film is most interesting).

Bài tập viết lại câu so sánh trong tiếng Anh

Bài tập 1: Viết lại các câu sau bắt đầu bằng từ cho trước sao cho nghĩa không thay đổi

 1. This is the best water I've ever drunk.

  Chưa từng thấy nước nào tốt hơn nước này.

 2. Lan's hair is as long as my hair.

  Tóc Lan có độ dài giống tóc tôi.

 3. Hoa is the most beautiful person in my class.

  Hoa là người xinh đẹp hơn tất cả mọi người trong lớp tôi.

 4. Do you have a ruler smaller than this ruler?

  Bạn có chiếc thước nhỏ hơn chiếc này không?

 5. The white car is cheaper than the black car.

  Xe ô tô trắng rẻ hơn xe ô tô đen.

 6. There is no one better than my father.

  Không có ai tốt hơn bố tôi.

 7. Out of the two sisters, I was the tallest.

  Trong hai chị em, tôi là người cao nhất.

Bài tập 2: Hoàn thành câu bằng dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc.

 1. My son is (handsome) than him.

  Con trai tôi đẹp trai hơn anh ấy.

 2. This hotel is (cheap) among the recent hotels.

  Khách sạn này rẻ nhất trong số các khách sạn gần đây.

 3. I prefer this table to the other one. It's (beautiful) .

  Tôi thích cái bàn này hơn cái kia. Nó đẹp hơn.

 4. Who is (intelligent) person in your class?

  Ai là người thông minh nhất trong lớp bạn?

 5. He is not (tall) as his brother.

  Anh ấy không cao bằng anh trai mình.

Qua những bài tập viết lại câu so sánh trên, bạn có thể cải thiện khả năng làm bài tập viết lại câu. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn tiếp thu nhiều kiến thức và kinh nghiệm, từ đó hoàn thành tốt dạng bài tập này trong các bài thi tiếng Anh của mình.

Ảnh: Viết lại câu so sánh

1