Bài tập Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án - Kết nối tri thức

Chào mừng các em học sinh lớp 1 đến với bài viết này! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá và làm bài tập Tiếng Anh học kì 1 lớp 1. Bài tập này...

Chào mừng các em học sinh lớp 1 đến với bài viết này! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá và làm bài tập Tiếng Anh học kì 1 lớp 1. Bài tập này sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng Tiếng Anh và nắm vững kiến thức đã học. Cùng bắt đầu thôi nào!

Bài tập Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 theo Thông tư 27 (5 đề) (ảnh 1)

II. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 theo Thông tư 27 (5 đề) (ảnh 1)

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 theo Thông tư 27 (5 đề) (ảnh 1)

III. Tô màu theo hướng dẫn

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 theo Thông tư 27 (5 đề) (ảnh 1)

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2022 Đề số 2

I. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a, b hoặc c

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 theo Thông tư 27 (5 đề) (ảnh 1)

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 theo Thông tư 27 (5 đề) (ảnh 1)

II. Nhìn và viết

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 theo Thông tư 27 (5 đề) (ảnh 1)

III. Hãy điền chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ sau

c...t (con mèo) ap..le (quả táo) fi...h (con cá) d...g (con chó) g...at (con dê) h...n (con gà mái)

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2022 Đề số 3

I. Khoanh tròn đáp án đúng

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 theo Thông tư 27 (5 đề) (ảnh 1)

II. Ghép hai vế câu để tạo thành câu hoàn chỉnh

 1. Hi! How are you? 1 - b. Fine, Thank you.
 2. Look at 2 - a. the board, please.
 3. I go to 3 - f. school every day.
 4. Sit 4 - e. down, please.
 5. The hen 5 - c. is in the garden.
 6. The goat and the pig 6 - d. are in the garden.

III. Hãy đếm và viết

Image 1

Image 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2022 Đề số 4

I. Điền chữ cái còn thiếu

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 theo Thông tư 27 (5 đề) (ảnh 1)

II. Hãy điền chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ sau

c...t (con mèo) ap..le (quả táo) fi...h (con cá) d...g (con chó) g...at (con dê) h...n (con gà mái)

III. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

school horse pig down hen

 1. The horse__ is running in the park.
 2. Sit down, please!
 3. I go to __school___ every day.
 4. The goat and _pig__ are in the garden.
 5. The __hen___ is finding food in the garden.

IV. Đọc và nối

A - Key B

 1. One - e. Số 1
 2. Six - c. Số 6
 3. Five - f. Số 5
 4. Two - d. Số 2
 5. Four - a. Số 4
 6. Three - b. Số 3

Các em đã hoàn thành bài tập Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 rồi đấy! Chúc mừng các em vì sự cố gắng và khả năng làm tốt bài tập. Để cải thiện kỹ năng Tiếng Anh, hãy luyện tập thường xuyên và không ngại gặp khó khăn. Hãy tiếp tục đọc thêm các bài viết và bài tập Tiếng Anh lớp 1 khác trên trang web để nắm vững kiến thức và rèn luyện kỹ năng. Chúc các em thành công!

1