Bài tập phiên âm tiếng Anh IPA có đáp án: Cách luyện tập hiệu quả

Làm thế nào để làm tốt bài tập phiên âm tiếng Anh IPA Để làm tốt bài tập phát âm tiếng Anh, bạn cần ghi nhớ cách đọc bảng phiên âm IPA và rèn luyện...

Làm thế nào để làm tốt bài tập phiên âm tiếng Anh IPA

Để làm tốt bài tập phát âm tiếng Anh, bạn cần ghi nhớ cách đọc bảng phiên âm IPA và rèn luyện các kỹ năng làm bài để đạt kết quả tốt nhất. Dưới đây là một số gợi ý:

 • Ôn tập và nắm vững bảng phiên âm IPA: Bảng phiên âm chuẩn quốc tế bao gồm các nhóm phụ âm, nguyên âm ngắn và dài. Bạn cần nắm vững cách đọc mỗi âm này khi nó là một âm độc lập và khi nó kết hợp với một âm khác.

 • Đọc kỹ yêu cầu trước khi làm bài: Điều này giúp bạn xác định đúng mục tiêu của bài tập và có định hướng cụ thể trong cách làm bài. Thông thường, khi làm một dạng bài nhiều lần, bạn sẽ tích lũy được mẹo hay để hoàn thành bài nhanh và chính xác.

 • Đọc kỹ phiên âm của từ trong bài lựa chọn: Rất nhiều trường hợp các từ có phát âm tương tự nhau nhưng mặt chữ khác nhau và ngược lại. Do đó, bạn cần ghi nhớ cách đọc mỗi âm khi nó kết hợp với âm khác và quan trọng nhất là phải phát âm chuẩn. Nếu bạn học phát âm theo lối suy diễn cách đọc từ mới hay dịch phiên âm tiếng Anh sang tiếng Việt thì nên thay đổi ngay.

 • Nhìn kỹ phiên âm trong các bài viết từ: Đối với những dạng bài đọc hiểu, nhìn phiên âm và đoán hoặc viết lại từ, bạn cần kết hợp phát âm đúng và nhìn kỹ cách kết hợp âm trong từ đó để xác định cách đọc đúng. Thực hành nhiều dạng bài tập này cũng giúp bạn ghi nhớ bảng phiên âm dễ hơn thay vì học thuộc.

 • Lưu ý trong quá trình làm bài: Không nên lựa chọn đáp án theo cảm tính, đánh dấu lại các trường hợp khó phân biệt để chuyển sang các câu dễ hơn và kiểm tra lại khi có thời gian. Phân bổ thời gian hợp lý và ưu tiên làm dạng bài mình làm tốt nhất để thực hiện trước.

Ôn tập và nắm vững cách đọc viết bảng phiên âm IPA. (Ảnh: Internet)

Các dạng bài tập phát âm tiếng Anh IPA phổ biến

Có 5 dạng bài tập phiên âm tiếng Anh phổ biến nhất cũng là những dạng bài giúp bạn luyện tập tốt nhất phần kiến thức này, bao gồm:

Dạng 1: Đọc hiểu phiên âm IPA

Đây là bài tập cơ bản nhất hỗ trợ bạn ghi nhớ cách phát âm của mỗi âm khi chúng kết hợp với các âm khác trong một từ. Ban đầu, bạn nên sử dụng bảng phiên âm IPA để làm bài tập này dễ dàng hơn.

Bài tập mẫu: Luyện đọc phiên âm của từ cho sẵn:

 1. /mʌnθ/ - month
 2. /wʊd/ - wood
 3. /læmp/ - lamp

Dạng 2: Bài tập nhìn phiên âm đoán từ

Ở mức độ cao hơn, bài tập này chỉ cho bạn xem trước phiên âm và bạn cần đoán xem đó là cách phát âm của từ nào trong tiếng Anh.

Bài tập mẫu: Cho phiên âm hãy đoán từ tương ứng

 1. /kʌm/
 2. /bɜːd/
 3. /ˈʤɛnəreɪt/

Đáp án: 1. come, 2. bird, 3. generate

Bài tập nhìn phiên âm đoán từ. (Ảnh: Internet)

Dạng 3: Viết từ đúng dựa theo phiên âm cho trước

Gần tương tự với dạng số 2 nhưng ở bài tập phát âm tiếng Anh này bạn cần viết chính xác từ vựng tương ứng với cách phiên âm đó.

Bài tập mẫu: Cho phiên âm của từ hãy viết đúng từ tương ứng

 • /mɪˈkænɪk/
 • /glɑːs/
 • /bænd/

Đáp án: 1. mechanic, 2. glass, 3. band

Dạng 4: Chọn từ có phát âm khác những từ còn lại

Bài tập này yêu cầu bạn nắm chắc bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế với 44 âm cơ bản và cách đọc của chúng khi nằm trong một từ. Phát âm càng chuẩn thì tỷ lệ đạt điểm tối đa cho bài tập này càng cao.

Bài tập mẫu: Chọn từ có phát âm khác với từ còn lại

Đáp án: 1. C, 2. B, 3. A

Dạng 5: Bài tập trọng âm tiếng Anh

Đối với dạng bài này, bạn cần học thêm các quy tắc đánh trọng âm trong tiếng Anh. Yêu cầu chủ yếu trong bài này là đánh trọng âm cho từ cho sẵn hoặc chọn từ có cách đánh trọng âm khác so với các từ còn lại.

Bài tập mẫu 1: Đánh trọng âm cho các từ sau

 1. ability
 2. position
 3. difficult

Đáp án: 1. /əˈbɪləti/ - aˈbility, 2. /pəˈzɪʃn/ - poˈsition, 3. /ˈdɪfɪkəlt/ - ˈdifficult

Bài tập mẫu 2: Chọn từ có cách đánh trọng âm khác Đáp án: 1. C, 2. A, 3. B

Bài tập trọng âm tiếng Anh. (Ảnh: Internet)

Bài tập phiên âm tiếng Anh IPA cơ bản & nâng cao có đáp án

Dưới đây là các bài tập phiên âm tiếng Anh IPA có đáp án để bạn luyện tập thêm:

Bài tập phiên âm tiếng Anh IPA. (Ảnh: Internet)

Bài 1: Chọn phiên âm đúng của các từ sau

 1. Phiên âm của từ "Grab" là:
 2. Phiên âm của từ "Pluck" là:
 3. Phiên âm của từ "Stream" là:
 4. Phiên âm của từ "Went" là:
 5. Phiên âm của từ "Rouge" là:

Bài 2: Nghe phiên âm và viết từ tương ứng

Bài 3: Viết từ tương ứng với cách phát âm dưới đây

Bài 4: Chọn từ có phát âm khác các từ còn lại

Bài 5: Dịch phiên âm sau thành từ đúng

Bài 6: Chọn đáp án đúng

Bài 7: Cho các âm IPA sau, điền vào chỗ trống thích hợp: /ɪə/, /eɪ/, /aɪ/, /ɔɪ/, /ʊə/, /eə/, /əʊ/, /aʊ/

Bài 8: Đọc và dịch đoạn phiên âm sau

Bài 9: Đọc và dịch đoạn phiên âm sau

Đáp án bài tập phát âm IPA

Đáp án bài tập phát âm IPA. (Ảnh: Internet)

Hy vọng rằng các bài tập phiên âm tiếng Anh IPA này sẽ giúp bạn ôn tập và cải thiện kỹ năng phát âm tiếng Anh. Bạn có thể tham khảo thêm nhiều kiến thức về phát âm, ngữ pháp, từ vựng tại Blog Học tiếng Anh để cập nhật bài học hữu ích. Chúc bạn thành công!

1