Xem thêm

Bài tập điền từ Tiếng Anh - Học tiếng Anh online - làm tiếng Anh trên ...

Education: Hàng ngày, Hàng ngày - Nghề nghiệp - Công việc - Hoạt động Introduction: Giáo dục giờ đây quan trọng hơn bao giờ hết. Đó không chỉ giúp con người học được các kỹ...

Education: Hàng ngày, Hàng ngày - Nghề nghiệp - Công việc - Hoạt động
Introduction: Giáo dục giờ đây quan trọng hơn bao giờ hết. Đó không chỉ giúp con người học được các kỹ năng cần thiết cho những hoạt động hàng ngày như đọc báo hay quản lý tiền bạc mà còn giúp họ nhận được đào tạo chuyên môn cần thiết để chuẩn bị cho công việc hay sự nghiệp của mình. Bài viết này sẽ tập trung vào ba bài tập điền từ Tiếng Anh khác nhau để giúp bạn nâng cao kỹ năng của mình.

Bài tập 1: Đọc - Điền từ vào chỗ trống

Bài tập đầu tiên yêu cầu bạn đọc đoạn văn sau đây và chọn từ đúng (A, B, C hoặc D) để điền vào chỗ trống để hoàn thành câu.

Đáp án:

 • Câu 1: A
 • Câu 2: D
 • Câu 3: D
 • Câu 4: A
 • Câu 5: D
 • Câu 6: B
 • Câu 7: D
 • Câu 8: D
 • Câu 9: D
 • Câu 10: C

Bài tập 2: Đọc - Điền từ vào chỗ trống

Bài tập thứ hai yêu cầu bạn đọc đoạn văn sau đây và chọn từ đúng (A, B, C hoặc D) để điền vào chỗ trống để hoàn thành câu.

Đáp án:

 • Câu 13: D
 • Câu 14: B
 • Câu 15: A
 • Câu 16: C
 • Câu 17: D
 • Câu 18: A
 • Câu 19: C
 • Câu 20: D
 • Câu 21: B
 • Câu 22: A

Bài tập 3: Đọc - Điền từ vào chỗ trống

Bài tập cuối cùng yêu cầu bạn đọc đoạn văn sau đây và chọn từ đúng (A, B, C hoặc D) để điền vào chỗ trống để hoàn thành câu.

Đáp án:

 • Câu 1: D
 • Câu 2: D
 • Câu 3: A
 • Câu 4: D
 • Câu 5: B
 • Câu 6: C
 • Câu 7: C
 • Câu 8: B
 • Câu 9: D
 • Câu 10: C

Kết luận

Như vậy, giáo dục đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống hiện nay. Nó không chỉ giúp chúng ta có kiến thức và hiểu biết về thế giới mà còn giúp chúng ta có những kỹ năng và hoạt động thú vị trong cuộc sống hàng ngày. Hãy cùng rèn luyện và nâng cao kỹ năng của mình thông qua những bài tập điền từ Tiếng Anh này. Chúc các bạn thành công và tiếp tục học tiếng Anh một cách hiệu quả.

1