Bài 12: Phần mềm thiết kế đồ họa SGK Tin học 10 - Kết nối tri thức

Vận dụng kiến thức bằng việc vẽ quốc kỳ các nước Hãy vẽ quốc kỳ các nước Thái Lan, Lào, Myanmar và Anh Phương pháp giải Để vẽ quốc kỳ các nước, chúng ta có...

Vận dụng kiến thức bằng việc vẽ quốc kỳ các nước

Hãy vẽ quốc kỳ các nước Thái Lan, Lào, Myanmar và Anh Hãy vẽ quốc kỳ các nước Thái Lan, Lào, Myanmar và Anh

Phương pháp giải

Để vẽ quốc kỳ các nước, chúng ta có thể tham khảo các bước sau:

  • Cờ Thái Lan: Vẽ một hình chữ nhật lớn có tỉ lệ 2:3. Vẽ thêm 3 hình chữ nhật trên đó có cùng chiều dài nhưng chiều rộng lần lượt bằng 1/6, 2/6 và 1/6 chiều rộng của hình chữ nhật lớn. Tiếp đó, chọn màu phù hợp cho từng hình chữ nhật.

  • Cờ Lào: Vẽ một hình chữ nhật lớn có tỉ lệ 2:3. Vẽ thêm 3 hình chữ nhật trên đó có cùng chiều dài nhưng chiều rộng lần lượt bằng 1/4, 1/2 và 1/4 chiều rộng của hình chữ nhật lớn. Sau đó, chọn màu phù hợp cho từng hình chữ nhật. Vẽ một hình tròn có đường kính gần bằng chiều rộng của hình chữ nhật ở giữa và tô màu cho hình tròn. Đưa hình chữ nhật lớn xuống lớp dưới và đưa hình tròn lên trên.

  • Cờ Myanmar: Vẽ một hình chữ nhật có tỉ lệ 2:3. Vẽ thêm 3 hình chữ nhật trên đó có cùng chiều dài nhưng chiều rộng bằng nhau và bằng 1/3 chiều rộng của hình chữ nhật lớn. Sau đó, chọn màu phù hợp cho từng hình chữ nhật. Vẽ ngôi sao và tô màu cho nó. Tiếp đó, đưa hình chữ nhật lớn xuống lớp dưới và đưa ngôi sao lên trên.

  • Cờ Anh: Vẽ một hình chữ nhật lớn có tỉ lệ 2:3 và tô màu nền. Vẽ một hình chữ nhật nhỏ nằm ngang có chiều dài bằng chiều dài của hình chữ nhật lớn và chiều rộng bằng 1/3 chiều rộng của hình chữ nhật lớn. Vẽ một hình chữ nhật nhỏ đứng thẳng có chiều dài bằng chiều rộng của hình chữ nhật lớn và chiều rộng bằng 1/4 chiều rộng của hình chữ nhật lớn để tạo hai đường chéo của hình chữ nhật lớn. Tiếp đó, vẽ các hình nhỏ hơn trong các hình vừa vẽ và tô màu cho chúng.

Vận dụng kiến thức bằng cách vẽ các hình sử dụng các hình cơ bản

Phương pháp giải

Để vẽ các hình cơ bản, chúng ta có thể thực hiện các bước sau:

Hình 1:

  • Vẽ một hình chữ nhật lớn và đặt hai hình chữ nhật con hai bên cạnh nó. Vẽ một hình vuông ở dưới hình chữ nhật lớn như trong hình vẽ mẫu. Tiếp đó, chọn màu tô và màu vẽ cho các hình này.
  • Vẽ bốn hình chữ nhật con ở các vị trí thích hợp và chọn màu đen cho chúng.
  • Vẽ hai hình tam giác và đặt hai bên cạnh trên của hình chữ nhật lớn. Chỉnh nét vẽ đứt và tô màu cho chúng.
  • Vẽ thêm hai hình tròn nhỏ màu đen để làm mắt. Vẽ một hình chữ nhật nhỏ màu đỏ và các nét vẽ khác để hoàn thiện mặt.

Hình 2:

  • Vẽ các hình cơ bản cho các bộ phận, lần lượt từ thân trước, đầu, thân sau, hai chân mặt trước, tai, đôi mắt, mũi và sừng.
  • Tiến hành tô màu theo hình vẽ mẫu.

Đó là cách chúng ta có thể vận dụng kiến thức thông qua việc vẽ quốc kỳ các nước và các hình sử dụng các hình cơ bản. Hy vọng rằng các bạn đã hiểu và thích thú với bài học này!

1