Hướng dẫn hoàn chỉnh cho Kỳ thi IELTS Listening

Giới thiệu Kỳ thi IELTS Listening là một trong bốn phần của kỳ thi IELTS và nó giống nhau dù bạn chọn thi bổ sung hay thi thông thường. Nó bao gồm bốn phần và...

Giới thiệu

Kỳ thi IELTS Listening là một trong bốn phần của kỳ thi IELTS và nó giống nhau dù bạn chọn thi bổ sung hay thi thông thường. Nó bao gồm bốn phần và bạn sẽ được hỏi một loạt câu hỏi về những đoạn nghe này. Bạn có thể nghe thấy những giọng đọc và những loại tài liệu khác nhau, từ cuộc trò chuyện điện thoại đến bài giảng. Có tổng cộng bốn mươi câu hỏi và bạn có bốn mươi phút để nghe và trả lời. Trong bài viết này, tôi sẽ cung cấp một hướng dẫn hoàn chỉnh cho kỳ thi IELTS Listening. Bạn có thể tìm được những gợi ý và mẹo hữu ích cho IELTS Listening ở nơi khác trên trang web này.

Một cái nhìn tổng quan

Kỳ thi IELTS Listening là giống nhau cho cả bài thi IELTS thông thường và bổ sung. Nó không yêu cầu kiến thức chuyên sâu để đỗ và nó là một bài kiểm tra tốt cho khả năng tiếng Anh tổng quát của bạn. Hai phần đầu là trong bối cảnh xã hội nhưng phần ba và phần tư thường được đặt trong cơ sở giáo dục và có bối cảnh học thuật. Tôi sẽ giải thích thêm về điều này chi tiết sau.

Mục đích của kỳ thi IELTS Listening là kiểm tra khả năng của bạn trong việc thực hiện các công việc sau:

  • Hiểu ý chính
  • Theo dõi luận điểm logic
  • Tìm thông tin cụ thể (ví dụ: số liệu, địa chỉ)
  • Nhận biết ý kiến hoặc thái độ

Quan trọng nhất, bạn chỉ có một cơ hội để nghe bản ghi âm và chọn câu trả lời đúng.

Thời gian

Bạn sẽ nghe khoảng ba mươi phút bản ghi âm, bao gồm thời gian để đọc các câu hỏi. Các hướng dẫn rõ ràng và bạn sẽ được thông báo "bạn có x phút" để kiểm tra câu trả lời hoặc đọc nhóm câu hỏi tiếp theo. Sau thời gian này, bạn có mười phút để chuyển các câu trả lời từ giấy câu hỏi sang giấy trả lời, giống như này:

Bạn sẽ được một khoảng thời gian để đọc các câu hỏi trước khi thực sự nghe bản ghi âm. Bạn nên ghi kết quả của mình trên giấy câu hỏi và sau đó chuyển chúng trong mười phút cuối cùng sang bảng trả lời. Sao chép câu trả lời cẩn thận, chú ý đến chính tả. Chắc chắn rằng bạn nhập câu trả lời đúng cho số câu hỏi đúng.

Mẹo: Sử dụng thời gian một cách khôn ngoan. Khi bạn được cung cấp thời gian trước khi một phần mới bắt đầu, đừng kiểm tra câu trả lời từ phần trước. Thay vào đó, đọc phần trước và dự đoán loại tài liệu bạn sẽ nghe tiếp theo. Ví dụ, nếu có một dấu $ trước không gian trống, bạn sẽ nghe cho một số. Hãy suy nghĩ về các chủ đề và nội dung, cũng như các câu trả lời cụ thể mà bạn nên lắng nghe. Bạn có thể sử dụng thời gian cuối cùng để kiểm tra chính tả và xem lại câu trả lời của bạn.

Cấu trúc

Có bốn phần trong kỳ thi và mỗi phần khó hơn một chút so với phần trước đó. Điều này có nghĩa là phần đầu tiên là dễ nhất và phần cuối cùng là khó nhất. Về mặt này, nó giống với kỳ thi nói. Mỗi phần có mười câu hỏi, tức là tổng cộng bốn chục câu hỏi.

Điều đầu tiên bạn sẽ nghe là một tập hướng dẫn và một câu trả lời ví dụ, cũng được đánh dấu trên tờ đề câu hỏi của bạn. Sau đó, bạn sẽ nhanh chóng bắt đầu phần một.

Phần 1

Trong phần này, bạn sẽ nghe một cuộc trò chuyện giữa hai người. Tình huống sẽ là một bối cảnh xã hội thông thường. Ví dụ: một cuộc gọi điện thoại tới một công ty du lịch hoặc môi giới. Bạn thường mong đợi phải lắng nghe các chi tiết cụ thể như tên, địa chỉ và số điện thoại của người đó. Nó có thể như thế này:

Hội đồng Anh (người tổ chức kỳ thi IELTS cùng với Đại học Cambridge) cung cấp các bài kiểm tra thực hành miễn phí như bài kiểm tra này. Bạn có thể luyện tập kỹ năng nghe của mình ở đây hoặc mua các bài thi chính thức.

Phần 2

Kế tiếp là một bài diễn thuyết, có nghĩa là chỉ có một người nói. Đây cũng là một bối cảnh xã hội và các ví dụ thông thường bao gồm người cho biết chi tiết về dịch vụ, sắp xếp hoặc cơ sở vật chất. Đó sẽ là điều gì đó thu hút công chúng. Bạn có thể mong đợi các loại câu hỏi khác nhau và một loại câu hỏi rất phổ biến trong phần 2 là điền thông tin đúng vào một bảng.

Phần 3

Bây giờ chúng ta bắt đầu nửa học thuật của kỳ thi nghe. Trong phần 3, bạn sẽ nghe một cuộc trò chuyện giữa hai hoặc nhiều người nói chuyện về một vấn đề liên quan đến giáo dục - có thể là một bài tập của trường đại học hoặc một cuộc thảo luận sau bài giảng. Có thể có tới bốn người nói chuyện và bạn khá có thể phải theo dõi thái độ và quan điểm của họ. Bạn cũng nên nhớ rằng bạn có thể cần ghi lại thông tin trưởng thực cũng.

Dưới đây là một câu hỏi ví dụ:

Phần 4

Phần cuối cùng là phần khó nhất và nó là một bài diễn thuyết trong bối cảnh học thuật. Nó sẽ liên quan đến phần 3 và có thể bao gồm một giảng viên hoặc diễn giả khác đang thuyết trình về một chủ đề cụ thể. Bạn không cần biết bất kỳ điều gì về chủ đề trước để trả lời đúng câu hỏi. Tuy nhiên, bạn sẽ cần thu thập thông tin trường thực và nhận biết thái độ và quan điểm.

Dưới đây là một bài kiểm tra thực hành chỉ tập trung vào phần 4 của kỳ thi IELTS Listening.

Tổng quan qua video

Tôi đã làm video này để giúp bạn hiểu rõ hơn về kỳ thi IELTS Listening như một toàn bộ. Nó sẽ rất hữu ích đối với sinh viên chưa tham gia kỳ thi IELTS, chỉ muốn có một hiểu biết cơ bản.

Các loại câu hỏi

Bạn đã nhận ra từ việc đọc hướng dẫn trên rằng kỳ thi IELTS Listening, mặc dù khó, thực tế là khá dễ đoán. Nó dễ chuẩn bị cho nó vì nó không thay đổi nhiều. May mắn thay, chỉ có một số loại câu hỏi hạn chế. Một số trong số này tương tự như những câu hỏi bạn được hỏi trong kỳ thi đọc, trong khi những câu hỏi khác là cụ thể cho IELTS Listening. Tôi sẽ xem xét một số loại câu hỏi phổ biến hơn.

Nhiều lựa chọn

Đây là một loại câu hỏi rất phổ biến, vì vậy bạn nên thường xuyên luyện tập nó. Trong loại câu hỏi này, bạn sẽ được cho một số câu trả lời khả thi. Có thể bạn sẽ được đưa ra một câu hỏi đơn giản hoặc đầu tiên của một câu. Cũng có khả năng rằng bạn sẽ phải chọn nhiều hơn một câu trả lời, vì vậy đọc hướng dẫn cẩn thận.

Dưới đây là một câu hỏi ví dụ:

John sẽ làm gì trước khi khóa học bắt đầu? A. tham gia một lớp B. viết một báo cáo C. đọc một cuốn sách

Mẹo: Nếu bạn không biết câu trả lời là gì, hãy nghĩ về điều gì không đúng. Nếu bạn chắc chắn rằng C không chính xác, bạn có thể đoán là A hoặc B. Đừng bỏ trống một câu hỏi.

Đặt nhãn cho bản đồ, biểu đồ, v.v.

Một trong những câu hỏi khó khăn hơn trong kỳ thi nghe là đặt nhãn cho một bản đồ, biểu đồ hoặc kế hoạch. Trong trường hợp này, bạn cần lắng nghe rất cẩn thận và đi theo mô tả bằng lời đủ để kết hợp với biểu đồ hình dung. Điều này đòi hỏi khả năng theo dõi hướng dẫn và chỉ dẫn hoặc xác định mối quan hệ không gian.

Nó sẽ trông giống như thế này:

Điền vào biểu mẫu, bảng tóm tắt, v.v.

Có nhiều biến thể về điều này, nhưng đơn giản bạn sẽ được cho một số thông tin không đủ và được yêu cầu hoàn thành nó dựa trên thông tin trong đoạn nghe. Có thể nó sẽ là một ghi chú hoặc biểu mẫu cần được điền vào với tên hoặc số. Trong những trường hợp khác, đó là một sơ đồ dòng chảy phức tạp hơn mà bạn cần lắng nghe để biết giai đoạn trong quy trình.

Điều quan trọng nhất với loại câu hỏi này là đọc hướng dẫn cẩn thận. Nó sẽ nói như sau:

VIẾT KHÔNG QUÁ HAI TỪ VÀ/ HOẶC MỘT SỐ

Bạn phải chắc chắn tuân theo điều này vì bất kỳ câu trả lời nào có quá nhiều từ sẽ bị đánh dấu là không chính xác.

Trả lời ngắn

Đây là điều nhiều sinh viên thấy khó khăn vì bạn được hỏi một câu hỏi và yêu cầu nghe để tìm từ trong bản ghi âm. Bạn sẽ được cho biết số từ tối đa bạn có thể sử dụng, vì vậy hãy chắc chắn không vượt quá giới hạn đó.

Bởi vì tính chất của câu hỏi, câu trả lời sẽ không quá phức tạp. Thay vào đó, hãy chờ đợi câu hỏi như "Ai ...?" và "Mấy giờ ...?" chỉ đòi hỏi một hoặc hai từ làm câu trả lời.

Đánh điểm

Mỗi câu hỏi có giá trị một điểm, vì vậy bạn sẽ được cho một số điểm từ bốn mươi cho kỳ thi IELTS Listening của bạn. Điểm này chuyển đổi thành một điểm số từ 0-9.

Bạn có thể tính toán điểm số của mình từ số câu trả lời bạn đúng. Hãy làm nhiều bài tập nghe dưới điều kiện thi và bạn sẽ có một ý tưởng tốt về điểm số sẽ như thế nào sau khi làm kỳ thi IELTS thực tế.

Những điều quan trọng khác cần biết

Bạn có thể nghe các diễn giả từ Vương quốc Anh hoặc Hoa Kỳ, cũng như Canada, New Zealand, Úc hoặc Nam Phi. Một số sinh viên luyện nghe duy nhất các chương trình truyền hình Mỹ hoặc Tin tức của BBC nên họ bị nhầm lẫn với những giọng đọc khác. Tuy nhiên, tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu và bạn nên quen thuộc với những giọng đọc này ít nhất. Các diễn giả sẽ nói chuyện một cách rõ ràng và bằng tiếng Anh chuẩn, vì vậy không có cụm từ tiếng lóng mới hoặc thuật ngữ kỹ thuật mới.

Kỳ thi IELTS, đến một mức độ nào đó, cũng là một bài kiểm tra về kỹ năng tư duy của bạn. Đôi khi có những câu trả lời được thiết kế để đánh lừa bạn. Nó không phải lúc nào cũng trực tiếp. Bạn có thể phải suy nghĩ cẩn thận về một câu hỏi và câu trả lời có thể xuất hiện như một trong hai câu trả lời có thể có, nhưng chỉ có một phân tích ngôn ngữ cẩn thận mới tiết lộ câu trả lời đúng. Trong những trường hợp như vậy, tốt nhất là đoán và di chuyển nhanh chóng. Bạn không có thời gian để suy nghĩ về những câu hỏi khó khăn. Hãy chắc chắn rằng bạn trả lời đúng những câu dễ trước tiên.

Chiến lược để thành công trong kỳ thi IELTS Listening

Tôi có nhiều bài đăng trên blog này cung cấp sự trợ giúp miễn phí cho sinh viên trong việc chuẩn bị cho kỳ thi IELTS Listening. Bạn có thể tìm thấy một số trong số chúng ở đây:

  • Cách trả lời câu hỏi nhiều lựa chọn [Mẹo IELTS Listening]
  • Làm thế nào để vượt qua kỳ thi IELTS Listening
  • 4 Mẹo để cải thiện điểm số IELTS Listening của bạn
  • Cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn với Podcast
  • 10 Mẹo IELTS Listening

Tóm lại, việc luyện tập là rất quan trọng. Bên cạnh đó, bạn cần quen với việc nghe tiếng Anh, với kỹ thuật thi và với việc lắng nghe các chi tiết cụ thể trong cả cuộc trò chuyện và bài diễn thuyết. Hãy quen với cấu trúc của kỳ thi IELTS và cách sử dụng từ ngữ trong câu hỏi nghe, sau đó trong ngày thi bạn phải đọc các hướng dẫn này một cách cẩn thận. Rất dễ để mắc những sai lầm nhỏ, ngốc nghếch.

1