Xem thêm

75+ bài tập thì tương lai đơn trong tiếng Anh - Tăng cường kiến thức ngữ pháp

I. Tóm tắt về thì tương lai đơn trong tiếng Anh Để nắm vững thì tương lai đơn, hãy tìm hiểu cách sử dụng và cấu trúc của nó trong tiếng Anh. Cấu trúc thì...

75+ <a href='http://lucymax.vn/tron-bo-80-cau-bai-tap-thi-tuong-lai-don-luyen-ky-nang-ngu-phap-tieng-anh-a3100.html' title='bài tập thì tương lai đơn' class='hover-show-link replace-link-3120'>bài tập thì <a href='https://lucymax.vn/thi-tuong-lai-don-simple-future-tron-bo-kien-thuc-chi-tiet-bai-tap-a5548.html' title='tương lai đơn' class='hover-show-link replace-link-4750'>tương lai đơn<span class='hover-show-content'></span></a> <span class='hover-show-content'></span></a> trong tiếng Anh có đáp án chi tiết!

I. Tóm tắt về thì tương lai đơn trong tiếng Anh

Để nắm vững thì tương lai đơn, hãy tìm hiểu cách sử dụng và cấu trúc của nó trong tiếng Anh.

Cấu trúc thì tương lai đơn:

 • Thể khẳng định: S + will/shall + V (nguyên mẫu) Ví dụ: Nga nói rằng cô ấy sẽ đến xem phim chiều nay.

 • Thể phủ định: S + will/shall + not + V (nguyên mẫu) Ví dụ: Nga nói rằng cô ấy sẽ không đến xem phim chiều nay.

 • Thể nghi vấn: Will/Shall + S + V (nguyên mẫu)? Ví dụ: Nga có đến xem phim chiều nay không?

Cách dùng thì tương lai đơn:

 • Diễn tả quyết định tại thời điểm nói mà không có kế hoạch từ trước Ví dụ: Tôi sẽ ghé qua nhà bạn trai sau khi làm việc ngày mai.

 • Yêu cầu, đề nghị, mời Ví dụ: Bạn có thể đóng cửa sổ giúp tôi không?

 • Diễn tả dự đoán không có căn cứ Ví dụ: Tôi nghĩ Chi sẽ không tham gia tiệc của chúng ta.

 • Sử dụng trong câu điều kiện loại 1, diễn tả giả định có thể xảy ra trong hiện tại và tương lai Ví dụ: Nếu dự án bị chậm tiến độ, chúng tôi sẽ bị trừ lương.

Ví dụ về tương lai đơn trong tiếng Anh

Dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn:

 • Trạng từ chỉ thời gian in + thời gian, tomorrow, next week/ next month/ next year
 • Động từ chỉ khả năng sẽ xảy ra think/suppose/ believe/…, perhaps, probably, promise

II. Tổng hợp bài tập thì tương lai đơn có đáp án

Sau khi đã nắm vững cấu trúc và cách dùng, hãy tham khảo các bài tập thì tương lai đơn dưới đây để luyện tập và ghi nhớ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh:

Bài 1: Hoàn thành câu sau bằng cách sử dụng going to hoặc will

 1. Look at those clouds. It __ snow.
 2. Don’t tell anyone, __ you?
 3. I think he __ (like) this book.
 4. I have a lot of tests next week, so I __ (study) in the library after school.
 5. I __ (study) medicine next year.

Bài 2: Dùng các từ gợi ý sau để viết thành một câu hoàn chỉnh

 1. He/ wish/ Bin/ come/ party/ next week.
 2. If/ she/ not/ learn/ very hard/,/she/not/ pass/ test.
 3. Minh/ take/ the zoo/ next Sunday?
 4. I/ believe/ Huynh/ recover/ illness/ soon.
 5. They/ drink/ in the same restaurant/ next week.

Download file PDF bài tập thì tương lai đơn để xem đáp án chi tiết.

Nguồn: PREP.VN sưu tầm, tổng hợp

Trên đây là một số kiến thức cơ bản về thì tương lai đơn trong tiếng Anh và bài tập thực hành đi kèm. Hãy tải về và luyện tập để nắm vững ngữ pháp này. Chúc bạn thành công!

1