Xem thêm

5 phút nắm vững cách sử dụng câu khẳng định - phủ định - nghi vấn trong tiếng Anh

Câu khẳng định là một loại câu cơ bản và là nền tảng để tạo ra các loại câu khác trong tiếng Anh. Tuy nhiên, có một số loại câu khẳng định và cách chuyển...

Câu khẳng định là một loại câu cơ bản và là nền tảng để tạo ra các loại câu khác trong tiếng Anh. Tuy nhiên, có một số loại câu khẳng định và cách chuyển từ câu khẳng định sang các loại câu khác. Hôm nay, chúng ta sẽ điểm lại những kiến thức quan trọng về loại câu này cùng FLYER.

1. Câu khẳng định là gì?

Trước tiên, câu khẳng định (affirmative sentences) là loại câu được sử dụng để diễn đạt thông tin, sự vật, sự việc hoặc hiện tượng nào đó và nó mang tính xác thực thông tin và nội dung. Câu khẳng định thường kết thúc bằng dấu chấm câu.

Ví dụ:

 • Anh ấy là học sinh chăm chỉ nhất trong lớp.
 • Cô ấy thường dậy lúc 7 giờ sáng.
 • Tôi đã hoàn thành bài tập trước khi đi ngủ.
 • Anh ta có thể thay đổi ý nghĩ của mình.

2. Cấu trúc câu khẳng định

Câu khẳng định có thể chia thành 3 loại chính, phụ thuộc vào động từ trong câu.

2.1. Trong câu có động từ "to be"

Cấu trúc chung của câu khẳng định chứa động từ "to be" là: S + to be + O

Ví dụ:

 • Tôi là một học sinh trung học.
 • Anh ta là khách hàng khó tính nhất tôi từng gặp.

2.2. Trong câu có động từ thường

Cấu trúc chung của câu khẳng định chứa động từ thường là: S + V + O

Ví dụ:

 • Tôi muốn thực hiện dự án với các anh.
 • Bọn họ đã đến nhà tôi để tham gia bữa tiệc tối qua.

2.3. Trong câu có động từ khuyết thiếu

Cấu trúc đặc biệt hơn một chút là trong câu này có hai động từ, tuy nhiên chúng ta chỉ chia thì của động từ khuyết thiếu, còn động từ đi sau luôn ở dạng nguyên thể.

Ví dụ:

 • Bọn họ chắc là có rất nhiều tiền. Họ vừa mua đứt một chiếc nhà lớn.
 • Cuối cùng, cô ấy đã phải thú nhận tội lỗi.

3. Cách chuyển từ câu khẳng định sang câu phủ định và nghi vấn

Để chuyển từ câu khẳng định sang câu phủ định, chúng ta thêm "not" đằng sau động từ. Ví dụ: He is not the most impolite person I have ever met.

Để chuyển từ câu khẳng định sang câu nghi vấn, chúng ta đảo động từ lên đầu câu và giữ nguyên phần còn lại. Ví dụ: Is he a college student at Harvard university?

4. Bài tập vận dụng

Bài tập: Chuyển các câu sau thành câu phủ định và nghi vấn.

 1. My family always had a nice time on the Christmas holidays when I was a kid.
 2. We will have been living in London for five years by next July.
 3. We had been waiting for him for an hour.
 4. Her accent is quite heavy and slow.
 5. You have to finish my homework before tomorrow.
 6. Kelvin and I need to go to the grocery store this week.
 7. She took her children to the museum last Sunday.
 8. The government is concerned about the spread of education.
 9. An unhappy home environment can affect a child’s behavior.
 10. Hoa sent me documents about the last project.

Đáp án tham khảo:

 1. My family didn’t always have a nice time on the Christmas holidays when I was a kid. Did my family always have a nice time on the Christmas holidays when I was a kid?
 2. We will not have been living in London for five years by next July. Will we have been living in London for five years by next July?
 3. We hadn’t been waiting for him for an hour. Had we been waiting for him for an hour?
 4. Her accent is not quite heavy and slow. Is her accent quite heavy and slow?
 5. You don’t have to finish my homework before tomorrow. Do you have to finish my homework before tomorrow?
 6. Kelvin and I don’t need to go to the grocery store this week. Do Kelvin and I need to go to the grocery store this week?
 7. She didn’t take her children to the museum last Sunday. Did she take her children to the museum last Sunday?
 8. The government is not concerned about the spread of education. Is the government concerned about the spread of education?
 9. An unhappy home environment can not affect a child’s behavior. Can an unhappy home environment affect a child’s behavior?
 10. Hoa did not send me documents about the last project. Did Hoa send me documents about the last project?

5. Tổng kết

Trên đây là những kiến thức cơ bản về câu khẳng định, không khó phải không? Để áp dụng được vào giao tiếp và các bài thi, hãy luyện tập hàng ngày. Ngoài ra, hãy tìm kiếm nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy để cập nhật kiến thức thường xuyên.

Đừng quên tham gia Phòng luyện thi ảo FLYER để luyện tập với bộ đề thi "khủng" và trò chơi hấp dẫn. FLYER sẽ đồng hành cùng bạn trên con đường học tiếng Anh.

Hãy tham gia nhóm Luyện Thi Cambridge & TOEFL cùng FLYER để cập nhật kiến thức và tài liệu mới nhất.

Tư duy tiếng Anh chưa bao giờ dễ dàng đến thế!

1