Xem thêm

4 Cách chuyển từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành: Nâng cao kỹ năng viết câu

Bạn đã từng gặp khó khăn khi viết lại câu từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành? Chuyển đổi câu thành thì hiện tại hoàn thành là một kỹ năng quan trọng cho...

Bạn đã từng gặp khó khăn khi viết lại câu từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành? Chuyển đổi câu thành thì hiện tại hoàn thành là một kỹ năng quan trọng cho việc viết những đoạn văn theo yêu cầu của các bài thi tiếng Anh. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 4 cách chuyển từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành để viết những câu hoàn chỉnh và sáng tạo hơn.

Ôn tập về thì hiện tại hoàn thành trong dạng bài tập viết lại câu

Trước khi khám phá những cách chuyển đổi câu, chúng ta cùng ôn lại về thì hiện tại hoàn thành trong dạng bài tập viết lại câu. Thì hiện tại hoàn thành giúp mô tả các hành động, sự việc vừa mới xảy ra trong quá khứ và còn tiếp tục diễn ra đến hiện tại và tương lai. Chúng ta có thể sử dụng thì hiện tại hoàn thành như sau:

 • Diễn tả các hành động, sự việc vừa mới xảy ra trong quá khứ.
 • Diễn tả các hành động, sự việc đã xảy ra trong quá khứ nhưng không xác định được thời điểm hoặc thời gian cụ thể.
 • Diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ kéo dài đến thời điểm hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai.
 • Đề cập đến hành động, sự việc đã xảy ra trong quá khứ mà các kết quả vẫn còn ảnh hưởng đến thời điểm hiện tại.

Hãy cùng xem qua một số trạng từ thường được sử dụng để nhận biết thì hiện tại hoàn thành:

 • Just: vừa mới
 • Lately/recently: gần đây
 • Already: vừa xong, vừa rồi
 • Ever: đã từng
 • Never: chưa bao giờ
 • For + time: trong khoảng thời gian
 • Since + time: kể từ khi
 • Up to now = so far = until now = up to the present: cho đến thời điểm hiện tại.
 • This is the first time: Đây là lần đầu tiên…
 • It's the best/worst/first/second + noun: Đây là lần … tốt nhất/tệ nhất…

4 cách chuyển từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành

Để viết lại câu từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành, chúng ta có thể sử dụng các cách sau:

1. Chuyển từ câu quá khứ với ago

Simple Past Tense: S + V2 + time + ago. → Present Perfect Tense: S + have/has + V3 + for + time.

Ví dụ: Gia đình tôi đã chuyển đến thị trấn này cách đây 3 năm. → Gia đình tôi đã chuyển đến thị trấn này được 3 năm.

2. Chuyển từ quá khứ đơn có mốc thời gian xác định

Các dạng câu thì quá khứ đơn: It's + khoảng thời gian + since + the last time + S + V2, S + last + V2 + time + ago, The last time + S + V2 + was + for + time. → S + have/has + not + V3 + + for + time.

Ví dụ: Lần cuối cùng John nhìn thấy mẹ của anh ấy là cách đây 10 năm. → John chưa nhìn thấy mẹ của anh ấy khoảng 10 năm rồi.

3. Chuyển từ câu hỏi về thời gian (when) ở thì quá khứ

Cách dạng câu hỏi ở thì quá khứ đơn với When: When did + S + V0 + O? When was the last time + S + V2? → How long + have/has + (not) + S + V3?

Ví dụ: Khi nào thì anh đến nhà Alice? → Anh đã ở nhà của Alice bao lâu rồi?

4. Chuyển từ câu ở thì quá khứ với động từ began/started

S + began/started + V-ing + time ago/when + clause. → S + have/has + V3 / past participle + for + time.

Ví dụ: Chồng của tôi đã bắt đầu làm việc ở nhà máy đó cách đây 13 năm. → Chồng của tôi làm việc ở nhà máy đó khoảng 13 năm rồi.

Lưu ý quan trọng khi viết lại câu từ quá khứ sang hiện tại hoàn thành

Viết lại câu từ quá khứ sang hiện tại hoàn thành không chỉ đơn giản là thay đổi thì của động từ. Chúng ta cũng cần lưu ý một số điểm quan trọng sau đây:

 • Khi viết lại câu có sử dụng mốc thời gian cụ thể như "in + time", chúng ta cần tính toán khoảng thời gian cụ thể để viết câu ở thì hiện tại hoàn thành.
 • Đối với các động từ bất quy tắc, chúng ta cần chú ý chuyển đổi sang dạng quá khứ hoàn thành (V2 → V3).
 • Khi chuyển đổi câu hỏi khi nào (when) ở thì quá khứ sang thì hiện tại hoàn thành, chúng ta cần thay đổi các động từ chính trong câu để phù hợp với ngữ cảnh của thì hiện tại hoàn thành.

Đây là một số điểm quan trọng cần lưu ý khi viết lại câu từ thì quá khứ sang thì hiện tại hoàn thành. Bằng cách thực hành và làm các bài tập viết lại câu, bạn sẽ nắm vững kỹ năng này và đạt được điểm cao trong các kỳ thi quan trọng như IELTS, trung học phổ thông quốc gia.

Kết luận

Việc nắm vững các cách chuyển từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành là quan trọng để nâng cao kỹ năng viết câu tiếng Anh. Chúng ta đã tìm hiểu về ôn tập về thì hiện tại hoàn thành, 4 cách chuyển từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành, và lưu ý quan trọng khi viết lại câu. Bằng cách thực hành và làm các bài tập, bạn sẽ trở nên thành thạo và tự tin hơn trong việc viết câu tiếng Anh theo yêu cầu. Hãy thử áp dụng những kiến thức đã học vào bài tập dưới đây:

 1. They finished their plan of building a new house 2 years ago.
 2. It's been 4 years since I last came to Las Vegas.
 3. The last time Mary ate this traditional food was 4 months ago.
 4. When did Henry start going abroad?
 5. My family bought a new apartment 2 weeks ago.

Với những kỹ năng này, bạn sẽ tự tin và thành công hơn trong việc viết lại câu từ quá khứ sang hiện tại hoàn thành. Hãy thường xuyên thực hành và nắm vững các cấu trúc ngữ pháp để đạt kết quả tốt trong các kỳ thi và bài kiểm tra tiếng Anh của bạn.

1