29 câu hỏi phỏng vấn để kiểm tra trình độ PHP của bạn

Hãy cùng khám phá 29 câu hỏi phỏng vấn để kiểm tra trình độ PHP của bạn. Bài viết này sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt cho cuộc phỏng vấn và nắm vững kiến thức...

Hãy cùng khám phá 29 câu hỏi phỏng vấn để kiểm tra trình độ PHP của bạn. Bài viết này sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt cho cuộc phỏng vấn và nắm vững kiến thức căn bản về ngôn ngữ lập trình PHP.

29 câu hỏi phỏng vấn PHP trình độ căn bản và câu trả lời Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

1. Cha đẻ của PHP là ai?

Trả lời: Rasmus Lerdorf là người tạo ra ngôn ngữ lập trình PHP vào năm 1994.

2. Ban đầu từ viết tắt của PHP là gì?

Trả lời: Ban đầu, PHP là viết tắt của Personal Home Page, nhưng bây giờ nó là viết tắt đệ quy của PHP: Hypertext Preprocessor.

3. Một số ứng dụng phổ biến của PHP là gì?

Trả lời: PHP thường được sử dụng để thực hiện các chức năng hệ thống, xử lý form, quản lý cơ sở dữ liệu, truy cập cookie và nhiều tác vụ khác.

4. Phiên bản nào của PHP là phiên bản khuyên dùng?

Trả lời: Để đảm bảo an toàn, bạn nên sử dụng phiên bản PHP mới nhất. Hiện tại, phiên bản mới nhất của PHP là 8.2.0.

5. PHP giống với ngôn ngữ lập trình nào?

Trả lời: PHP chịu ảnh hưởng của Perl và C, nên cú pháp của PHP cũng tương đối giống với các ngôn ngữ đó.

6. PHP scripting engine được gọi là gì?

Trả lời: PHP được hỗ trợ bởi scripting engine Zend Engine 2.

7. Sự khác biệt giữa PHP4 và PHP5 là gì?

Trả lời: PHP4 sử dụng Zend Engine 1 và không hỗ trợ khái niệm OOP, trong khi PHP5 sử dụng Zend Engine 2 và hỗ trợ OOP.

8. PHP có phân biệt chữ hoa và chữ thường không?

Trả lời: PHP chỉ phân biệt chữ hoa và chữ thường ở tên biến, trong khi tên hàm không phân biệt.

9. Các framework phổ biến trong PHP là gì?

Trả lời: Một số framework PHP phổ biến là CodeIgniter, CakePHP, Symfony, Zend Framework và Yii 2.

10. Kể tên các hệ thống quản lý nội dung (CMS) phổ biến bằng PHP?

Trả lời: WordPress, Joomla, Magento và Drupal là các CMS phổ biến được viết bằng PHP.

11. PEAR trong PHP là gì?

Trả lời: PEAR là viết tắt của PHP Extension and Application Repository, là một kho lưu trữ trực tuyến các gói phần mềm PHP. Nó giúp quản lý, phát triển và phân phối các thành phần PHP có thể tái sử dụng.

12. Sự khác biệt giữa các trang web tĩnh và động là gì?

Trả lời: Các trang web tĩnh là những trang không đổi và không thể thay đổi nếu không có sự can thiệp thủ công. Trong khi đó, các trang web động có nội dung phong phú và có thể thay đổi dựa trên các yếu tố bên ngoài.

13. Biến PHP có đặc điểm gì?

Trả lời: Biến PHP là các giá trị được lưu trữ trong bộ nhớ và có thể được sử dụng trong tính toán và các quy trình khác.

14. Quy tắc đặt tên biến PHP là gì?

Trả lời: Tên biến phải bắt đầu bằng một chữ cái hoặc dấu gạch dưới và không thể sử dụng các từ khóa PHP.

15. Các quy tắc để xác định "truth" của giá trị chưa có kiểu Boolean là gì?

Trả lời: Trong PHP, một giá trị được coi là "true" nếu nó là một số khác 0 hoặc chuỗi không trống.

.....

Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn tự tin hơn trong việc chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn PHP và nắm vững kiến thức cần thiết. Chúc bạn may mắn!

1