Xem thêm

13 Chủ đề ngữ pháp tiếng Anh bạn nên biết

Ngữ pháp tiếng Anh cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng nền tảng và phát triển kỹ năng học tiếng Anh. Tuy nhiên, việc học ngữ pháp có thể khiến bạn mất tự tin...

Ngữ pháp tiếng Anh cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng nền tảng và phát triển kỹ năng học tiếng Anh. Tuy nhiên, việc học ngữ pháp có thể khiến bạn mất tự tin vì quá nhiều kiến thức cần ghi nhớ. Vậy bắt đầu từ đâu?

Hãy cùng tìm hiểu những chủ đề ngữ pháp quan trọng mà bạn nên biết khi học tiếng Anh.

1. 12 thì động từ trong tiếng Anh

Thì động từ là phần cơ bản và căn bản nhất trong ngữ pháp tiếng Anh. Cách chia động từ phù hợp với thời gian và tính chất hành động trong câu tại thời điểm nói. Chúng ta có hiện tại, quá khứ và tương lai, cũng như các cấu trúc hoàn thành và tiếp diễn.

2. Phân biệt từ loại

Tiếng Anh giống như tiếng Việt, được chia thành danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ... là các thành phần trong câu. Chúng ta cần phải đúng trật tự và cách ghép các từ này thành câu hoàn chỉnh.

3. Mạo từ

Mạo từ "a/an/the" được sử dụng để chỉ xác định hoặc không xác định danh từ. Việc xác định hay không phụ thuộc vào ngữ cảnh và chủ định của người nói.

4. Đại từ

Trong tiếng Anh có đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, đại từ phản thân... Các đại từ này thường thay thế danh từ trong câu và giúp chia động từ theo ngôi.

5. Câu gián tiếp

Khi tường thuật một câu trực tiếp cho người khác, chúng ta phải chuyển sang dạng câu gián tiếp. Với mảng ngữ pháp này, chúng ta có cấu trúc và quy tắc riêng.

6. Dạng bị động

Trong câu, có một chủ thể tác động và một chủ thể bị tác động. Khi chủ ngữ là ngôi thứ nhất, chúng ta cần chuyển sang dạng bị động.

7. Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ được sử dụng để giải thích rõ hơn về danh từ đứng trước nó. Chúng bao gồm mệnh đề quan hệ xác định, không xác định và rút gọn.

8. Câu điều kiện

Đây là dạng câu nói về các điều kiện giả định trong tiếng Anh. Có ba loại chính là loại I, loại II và loại III. Có cũng có câu điều kiện trộn kết hợp từ loại II và III.

9. Câu hỏi đuôi

Câu hỏi đuôi thường được sử dụng để nhắc lại tính chính xác của một vấn đề. Chúng thường xuất hiện ở cuối câu và có ý nghĩa là "có đúng không?" hoặc "có phải không?".

10. Sự hòa hợp chủ ngữ - vị ngữ

Phần ngữ pháp này liên quan đến việc chia vị ngữ theo số nhiều hoặc số ít phụ thuộc vào chủ ngữ.

11. Liên từ

Liên từ là phần cuối cùng xác định sự hoàn thiện của một câu. Chúng dùng để nối các vế câu và thường được cách vế chính bằng dấu phẩy.

12. Danh động từ

Danh động từ là sự kết hợp giữa danh từ và động từ, thường có dạng verb + "ing". Các từ sau danh động từ cũng cần được biết.

13. Mệnh đề chỉ thời gian, nguyên nhân, mục đích, kết quả

Các mệnh đề này có chức năng giải thích thêm về danh từ trước đó. Sử dụng thành thạo chúng sẽ nâng cao khả năng dựng câu và kiến thức ngữ pháp của bạn.

Trên đây là một số chủ đề ngữ pháp quan trọng mà bạn cần nắm vững khi học tiếng Anh. Hãy tìm hiểu thêm và đăng ký khóa học ngữ pháp để tiếp cận với kiến thức này. Với sự hiểu biết về ngữ pháp, bạn sẽ tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh.

1