Xem thêm

100 câu nói tiếng Anh hay nhất mọi thời đại: Niềm vui chính là mục tiêu của cuộc sống

Trong quá trình học ngoại ngữ, một trong những cách giúp làm giàu từ vựng một cách hiệu quả là tìm hiểu những câu nói, danh ngôn và phát biểu của các vị vĩ nhân....

Trong quá trình học ngoại ngữ, một trong những cách giúp làm giàu từ vựng một cách hiệu quả là tìm hiểu những câu nói, danh ngôn và phát biểu của các vị vĩ nhân. Những câu nói tiếng Anh không chỉ giúp bạn mở rộng từ vựng mà còn là liều thuốc tinh thần khơi dậy nguồn cảm hứng và động lực cho bạn. Bài viết này sẽ liệt kê 100 câu nói tiếng Anh hay nhất mọi thời đại từ các nhà văn, nhà thơ, doanh nhân và những người truyền cảm hứng nổi tiếng trên thế giới.

1. Top 20+ câu nói tiếng Anh hay nhất về cuộc sống

  1. "The purpose of our lives is to be happy." - Dalai Lama Tạm dịch: Mục đích của cuộc đời này là hạnh phúc.

  2. "Life is what happens when you’re busy making other plans." - John Lennon Tạm dịch: Cuộc đời là những gì xảy ra khi bạn đang bận rộn với những kế hoạch khác.

  3. "Get busy living or get busy dying." - Stephen King Tạm dịch: Hãy sống một cuộc sống bận rộn hoặc sống một cách bận rộn đến cái chết.

  4. "You only live once, but if you do it right, once is enough." - Mae West Tạm dịch: Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu bạn sống đúng, một lần là đủ.

  5. "Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up." - Thomas A. Edison Tạm dịch: Nhiều thất bại trong cuộc sống xuất phát từ những người không nhận ra mình đã gần thành công đến mức nào khi họ từ bỏ.

  6. "Not how long, but how well you have lived is the main thing." - Seneca Tạm dịch: Không quan trọng sống bao lâu, quan trọng là bạn sống như thế nào.

  7. "The whole secret of a successful life is to find out what is one’s destiny to do, and then do it." - Henry Ford Tạm dịch: Bí quyết toàn bộ cuộc sống thành công là tìm ra mục đích của bản thân, và sau đó làm được nó.

  8. "In order to write about life first you must live it." - Ernest Hemingway Tạm dịch: Để viết về cuộc sống, trước tiên bạn phải sống cuộc sống đó.

  9. "The big lesson in life, baby, is never be scared of anyone or anything." - Frank Sinatra Tạm dịch: Bài học lớn nhất trong cuộc sống là đừng bao giờ sợ bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì.

  10. "Sing like no one’s listening, love like you’ve never been hurt, dance like nobody’s watching, and live like it’s heaven on earth." - (Có thể được ghi nhận từ nhiều nguồn)

Tạm dịch: Hãy hát như không có ai đang nghe, yêu như chưa bị tổn thương, nhảy như không có ai đang nhìn, và sống như trên thiên đường trên trái đất.

...

Tiếp tục đến câu số 100, bạn có thể đọc tiếp trên trang gốc bằng cách nhấn vào đây.

Hy vọng rằng các câu nói trong danh sách này sẽ mang đến sự truyền cảm hứng và niềm tin cho bạn trong cuộc sống và học tập của mình. Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

(Nguồn: LucyMax)

1