Lối tắt tới Menu
Lối tắt tới Content
Lối tắt tới Menu chính
Lối tắt tới Menu phụ

Main Visual

Kết quả dự kiến mỗi cấp độ

Cấp độ Khóa học Thời gian Hiệu quả
1 4-Step Phonics

4 tháng Từ vựng mới 500 từ
Kĩ năng nghe Bạn có thể hiểu được khi người bản ngữ nói những câu ngắn, tốc độ nói chậm và những từ đã học.
Kĩ năng nói Bạn có thể nói những câu ngắn với ít hơn 10 từ mà không cảm thấy quá khó. Xây dựng bước phát âm cơ bản của Tiếng Anh - Mỹ
Kĩ năng đọc Bạn có thể đọc những câu ngắn bao gồm những từ bạn đã học.
Kĩ năng viết Bạn có thể viết được những từ bạn đã được học.
2 What Am I?

3 tháng Từ vựng mới 540 từ xung quanh các chủ đề gần gũi trong cuộc sống, tập khả năng tư duy bằng tiếng Anh
Kĩ năng nghe Bạn có thể hiểu được những gì người Bản ngữ nói với tốc độ vừa phải và có chứa những từ đã được học.
Kĩ năng nói Bạn bắt đầu nói một số câu ngắn gồm ít hơn 10 từ một cách dễ dàng.
Kĩ năng đọc Bạn có thể đọc hiểu những câu ít hơn 10 từ một cách dễ dàng bao gồm cả những từ bạn chưa học.
Kĩ năng viết Bạn có thể viết được những câu ít hơn 10 từ.
3 80 Jobs

2 tháng Từ vựng mới 180 từ xung quanh chủ đề các công việc trong cuộc sống
Kĩ năng nghe Bạn có thể hiểu được những gì Giáo viên bản ngữ nói nhanh, nắm được ý người đối diện dù có 1 số từ bạn chưa học.
Kĩ năng nói Bạn có thể nói thoải mái một vài câu ngắn, diễn đạt được điều mình muốn.
Kĩ năng đọc Bạn sẽ đọc hiểu một vài câu ngắn, nắm vững ý chính.
Kĩ năng viết Bạn có thể đọc được những câu có ít hơn 15 từ một cách dễ dàng bao gồm những từ bạn chưa học.
4 Useful Things

2 tháng Từ vựng mới 240 từ vựng liên quanh đến các vật dụng hữu ích trong nhà, đời sống
Kĩ năng nghe Bạn sẽ hiểu được những gì người bản ngữ nói nhanh, nắm được ý người đối diện với vốn từ vựng hiện có.
Kĩ năng nói Bạn có thể thoải mái diễn đạt ý của mình cho người đối diện.
Kĩ năng đọc Bạn có thể đọc hiểu một cách dễ dàng, kể cả một số từ bạn chưa được học qua.
Kĩ năng viết Bạn có thể viết câu, diễn đạt ý cho người dọc hiểu.
5 80 Foods

2 tháng Từ vựng mới 160 từ xunh quanh chủ đề thức ăn, bổ sung thêm một lượng từ vựng hữu ích cho bạn
Kĩ năng nghe Bạn có thể hiểu được những gì người bản ngữ nói với tốc độ nhanh, nắm kịp ý và trả lời chính xác.
Kĩ năng nói Bạn có thể giao tiếp với người bản ngữ bằng cách sử dụng những từ bạn đã học.
Kĩ năng đọc Bạn có thể đọc được những câu dài một cách dễ dàng bao gồm những từ bạn chưa được học.
Kĩ năng viết Bạn có thể viết được những câu có ít hơn 20 từ một cách dễ dàng.
6 80 Animals

2 tháng Từ vựng mới 240 từ thuộc chủ đề về các con vật, bổ sung thêm vốn từ vựng dồi dào cho bạn
Kĩ năng nghe Bạn có thể hiểu được những gì người bản ngữ nói với tốc độ nhanh, nắm bắt ý một cách nhanh gọn.
Kĩ năng nói Bạn có thể giao tiếp với người bản ngữ bằng cách sử dụng những từ bạn đã học.
Kĩ năng đọc Bạn có thể đọc được những câu dài một cách dễ dàng bao gồm những từ bạn chưa được học.
Kĩ năng viết Bạn có thể viết được những câu dài mà không gặp nhiều khó khăn.
7 50 Sports

2 tháng Từ vựng mới 150 từ xung quanh các chủ đề về thể thao
Kĩ năng nghe Bạn sẽ hiểu được những gì người bản ngữ nói ở tốc độ nhanh.
Kĩ năng nói Bạn sẽ tự tin giao tiếp với người bản ngữ với vốn từ vựng từ LucyMax.
Kĩ năng đọc Bạn sẽ đọc được những câu dài, nắm ý chính nhanh gọn.
Kĩ năng viết Bạn có thể viết được những câu dài với vốn từ đã được học.
Levels
1~7
Listening Test

Kĩ năng nghe Cải thiện kĩ năng nghe hiểu với 84 bài trắc nghiệm phân theo 7 level. Sau khi hoàn thành 7 level, tiếng Anh của bạn sẽ tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là kĩ năng nghe nói.
  Bạn muốn đăng ký?