Lối tắt tới Menu
Lối tắt tới Content
Lối tắt tới Menu chính
Lối tắt tới Menu phụ

Main Visual

Level 1

Step 4

Step 4 – Học viên học cách phát âm những phụ âm đôi. Bằng cách sử dụng nhiều hình ảnh, câu đố và câu chuyện học viên có thể học được khoảng 150 từ.

Lesson 1 sp / st / sk

Nếu không xem được video bạn vui lòng ấn Ctrl + F5 hoặc clear cache

Hướng dẫn sửa lỗi khi không xem được video: nhấp vào đây

Sau khi xem video bạn sẽ làm trắc nghiệm. Bạn chỉ có thể làm trắc nghiệm 1 lần duy nhất

Từ Điển Online


Tra theo từ điển:

  Bạn muốn đăng ký?