Lối tắt tới Menu
Lối tắt tới Content
Lối tắt tới Menu chính
Lối tắt tới Menu phụ

Main Visual

Level 1

Step 2

Step 2 – Học viên được học cách phát âm những nguyên âm ngắn như thế nào. Bằng việc sử dụng những hình ảnh, câu đố và câu chuyện, họ có thể học được khoảng 150 từ với những nguyên âm ngắn.

Lesson 1 ab / ad / am

Nếu không xem được video bạn vui lòng ấn Ctrl + F5 hoặc clear cache

Hướng dẫn sửa lỗi khi không xem được video: nhấp vào đây

Sau khi xem video bạn sẽ làm trắc nghiệm. Bạn chỉ có thể làm trắc nghiệm 1 lần duy nhất

Từ Điển Online


Tra theo từ điển:

  Bạn muốn đăng ký?