Lối tắt tới Menu
Lối tắt tới Content
Lối tắt tới Menu chính
Lối tắt tới Menu phụ

Main Visual

Level 1

Step 1

Step 1 – Học viên học cách phát âm của các chữ cái. Mỗi chữ cái bắt đầu của mỗi từ. Bao gồm khoảng 100 từ sử dụng nhiều hình ảnh, câu đố và câu chuyện.

Lesson 1 Aa / Bb

Nếu không xem được video bạn vui lòng ấn Ctrl + F5 hoặc clear cache

Hướng dẫn sửa lỗi khi không xem được video: nhấp vào đây

Sau khi xem video bạn sẽ làm trắc nghiệm. Bạn chỉ có thể làm trắc nghiệm 1 lần duy nhất

Từ Điển Online


Tra theo từ điển:

  Bạn muốn đăng ký?