Lối tắt tới Menu
Lối tắt tới Content
Lối tắt tới Menu chính
Lối tắt tới Menu phụ

Main Visual

Level 7

Step 1

Bạn thích môn thể thao nào? Đá banh? Bóng chuyền? Bóng rổ? Bơi lội? Trong cấp độ này, bạn sẽ học 50 môn thể thao, bao gồm một ít nội dung về luật chơi và cách chơi. Sau khi học xong, bạn sẽ xem thể thao một cách thú vị hơn.

Lesson 1 Soccer Miễn phí
Lesson 2 Baseball Học viên
Lesson 3 Football Học viên
Lesson 4 Field Hockey Học viên
Lesson 5 Rugby Học viên
Lesson 6 Lacrosse Học viên
Lesson 7 Polo Học viên
Lesson 8 Basketball Học viên
Lesson 9 Handball Học viên
Lesson 10 Volleyball Học viên
Lesson 11 Beach Volleyball Học viên
Lesson 12 Tennis Học viên
Lesson 13 Table Tennis Học viên
Lesson 14 Badminton Học viên
Lesson 15 Squash Học viên
Lesson 16 Billiards Học viên
Lesson 17 Golf Học viên
Lesson 18 Bowling Học viên
Lesson 19 Sprint Học viên
Lesson 20 High Jump Học viên
Lesson 21 Marathon Học viên
Lesson 22 Cycling Học viên
Lesson 23 Inline Skating Học viên
Lesson 24 Swimming Học viên
Lesson 25 Diving Học viên
  Bạn muốn đăng ký?