Lối tắt tới Menu
Lối tắt tới Content
Lối tắt tới Menu chính
Lối tắt tới Menu phụ

Main Visual

Level 5

Step 1

Con của bạn có thích ăn không? Chúng ta nên tập trung vào những loại thức ăn cho trẻ nhỏ. Các em sẽ học về 80 loại thực phẩm. Nội dung này khó hơn những mức độ trước một chút, nhưng các em sẽ hiểu mà không có chút khó khăn nào cả.Trẻ em sẽ nâng cao trình độ tiếng Anh về những loại thực phẩm có thể tiêu hóa tốt cho sức khỏe.

Lesson 1 Donut Miễn phí
Lesson 2 Cake Học viên
Lesson 3 Hamburger Học viên
Lesson 4 Hot dog Học viên
Lesson 5 Juice Học viên
Lesson 6 Milk Học viên
Lesson 7 Ice cream Học viên
Lesson 8 Cheese Học viên
Lesson 9 Yogurt Học viên
Lesson 10 Pie Học viên
Lesson 11 Soup Học viên
Lesson 12 Tart Học viên
Lesson 13 Marshmallow Học viên
Lesson 14 Muffin Học viên
Lesson 15 Pancake Học viên
Lesson 16 Omelet Học viên
Lesson 17 Waffle Học viên
Lesson 18 Popcorn Học viên
Lesson 19 Burrito Học viên
Lesson 20 Taco Học viên
  Bạn muốn đăng ký?