Lối tắt tới Menu
Lối tắt tới Content
Lối tắt tới Menu chính
Lối tắt tới Menu phụ

Main Visual

Level 6 - 80 Animals

    “80 loại động vật“ dành cho những người có thể đọc tiếng anh một mình.

    Kỹ năng đọc ở cấp độ này cao hơn cấp độ 80 loại thực phẩm một chút.

    Những bài học sẽ giúp cải thiện kỹ năng đọc và nghe của người học và cũng sẽ học được kiến thức về các loại động vật.

Chọn 1 step để bắt đầu học.

  Bạn muốn đăng ký?