Lối tắt tới Menu
Lối tắt tới Content
Lối tắt tới Menu chính
Lối tắt tới Menu phụ

Main Visual

Level 5 - 80 Foods

    80 loại thực phẩm dành cho những người học có thể tự đọc tiếng Anh một mình.

    Kỹ năng đọc ở cấp độ này cao hơn cấp độ “Useful Things“ một chút.

    Những bài học “80 Foods” sẽ giúp người học cải thiện kỹ năng đọc và nghe tiếng Anh nhiều hơn. Người học sẽ có rất nhiều niềm vui học hỏi về các món ăn ngon.

Chọn 1 step để bắt đầu học.

  Bạn muốn đăng ký?