Lối tắt tới Menu
Lối tắt tới Content
Lối tắt tới Menu chính
Lối tắt tới Menu phụ

Main Visual

Level 1 - 4 STEP Phonics

  4 bước phát âm dành cho người mới bắt đầu học tiếng Anh.

  Trong những bài học này con của bạn sẽ học cách phát âm tất cả các chữ cái, các cặp nguyên âm và phụ âm.

  Bé sẽ lắng nghe và nhìn khẩu hình miệng của giáo viên bản ngữ để học cách phát âm

  Vốn từ vựng của bạn sẽ được nâng lên hơn 500 từ và có khả năng đọc những câu ngắn.

  Ngoài ra bạn sẽ thấy con của bạn có thể được nghe và nói theo giáo viên bản ngữ.

  Phát triển kĩ năng tiếng Anh thực hành của bé. LucyMax sẽ luôn đồng hành cùng con của bạn.

Chọn 1 step để bắt đầu học.

  Bạn muốn đăng ký?