Lối tắt tới Menu
Lối tắt tới Content
Lối tắt tới Menu chính
Lối tắt tới Menu phụ

Main Visual

Bài học

HÃY CHỌN CẤP ĐỘ PHÙ HỢP CHO BẠN


Bạn sẽ được xem 28 bài học miễn phí, sau đó phải thanh toán để xem toàn bộ 700 bài.


Gợi ý: Nếu mới bắt đầu hãy xem qua Level 1 để luyện phát âm.


Nếu muốn nâng cao kĩ năng nghe hãy nhấp vào "Kĩ năng nghe"PHÂN BỔ CẤP ĐỘ VÀ THỜI GIAN HOÀN THÀNH


Dự kiến hoàn thành trong 1 năm rưỡi, trung bình mỗi ngày 20 - 25 phút học.


Tốc độ hoàn thành trung bình thực tế tại Việt Nam là 1 năm, trung bình mỗi ngày 25 - 30 phút học.

Gợi ý: Bạn có thể kết hợp học 2 chủ đề cùng lúc

  Bạn muốn đăng ký?